On-premises
On-premises
Denna produkt finns för lokal installation i er IT-miljö eller er valda PaaS-lösning.

Plattform för databassäkerhet

DbProtect är en skalbar säkerhetsplattform för databaser som gör det möjligt för organisationer att säkra sina relationsdatabaser både on-premises och i molnet.

Enterprise database
security platform

Databaser innehåller känslig information vilket gör dem till ett högt värderat mål för cyberbrottslingar som ständigt letar efter sätt att få tillgång till värdefull data för stor ekonomisk vinning. Trustwave DbProtect hjälper din organisation att övervinna resursbegränsningar för att avslöja fel i databaskonfiguration, problem med åtkomstkontroll, saknade patchar och andra svagheter som kan leda till dataläckage och missbruk och andra allvarliga konsekvenser.

DbProtect

Fördelar

Hög skalbarhet

Hög skalbarhet med realtidsvy och skydd mot avancerade insiderhot.

Starkt skydd

Starkt skydd för kritiska databaser i hela organisationen - både on-premises och i molnet.

Realtidsdashboard

En realtidsvy av databastillgångar, sårbarheter, risknivåer, användarrättigheter, avvikelser och incidenter via en enda intuitiv dashboard.

Reagera på händelser

Förmågan att upptäcka, varna och vidta korrigerande åtgärder mot misstänkta aktiviteter, intrång och policyöverträdelser.

Compliance rapporter

Rapporteringsfunktioner för compliance i flera typer av affärs-, säkerhets- och regleringspolicyer.

Spiderlabs

Omfattande och kontinuerligt uppdaterad analys och kunskapsdatabas för relationsdatabaser och big data med stöd av Trustwave SpiderLabs.

Beställ en utvärdering

Beställ en utvärdering av produkten i er miljö. Vi bjuder på support under utvärderingsperioden.

Fyll i dina uppgifter för att komma igång.

The changing face of
database security [3:09]

I denna video diskuteras utmaningar som organisation står inför för att säkra data, hur de förändrar sin strategi för att möta dessa utmaningar och vilka verktyg som finns tillgängliga.

Funktioner

Upptäck och inventera

Undersök databaser i hela din organisation, tillsammans med deras respektive objekt, användare och aktiverade säkerhetsfunktioner.

Assessment

Undersök datalager för problem med sårbarhet, konfiguration och användarrättigheter genom inbyggda och anpassade policyer.

Identifiera priviligierade konton

Skapa en miljö med minsta privilegier genom att få synlighet i vem som har tillgång till dina känsliga uppgifter.

Implementera kontroller

Hantera sårbarheter och felkonfigurationer med hög risk, samtidigt som du tilldelar undantag till sådana som inte omedelbart kan korrigeras.

Aktivitetsövervakning

Minska resursbördan för interna team genom att identifiera och varna för ovanligt eller misstänkt beteende med databasaktivitetsövervakning (DAM).

Granska priviligierade aktiviteter

Samla kriminaltekniska spår från alla privilegierade aktiviteter för att uppfylla efterlevnadskrav.

Agera på överträdelser

Skicka varningsmeddelanden för personal för att de ska kunna vidta lämpliga åtgärder när en säkerhetsöverträdelse identifieras.

Rapportering och analys

Kör analyser och rapporter på aktuell status och påvisa framsteg och drifteffektivitet.

Boka demo

Fyll i formuläret för att boka en webbdemo med en av våra specialister.