On-premises
On Premises
Denna produkt finns för lokal installation i er IT-miljö eller er valda PaaS-lösning.

MFA, SSO och lösenordsåterställning med självbetjäning

ADSelfService Plus är en identitetssäkerhetslösning som stoppar cyberattacker, minskar IT-kostnader och hjälper dig skapa en Zero Trust miljö. Den säkrar IT-resurser, minskar IT-helpdeskens belastning, ger självservicefunktioner och full insyn och kontroll över identiteter i olika miljöer.

Ett steg närmare Zero Trust

Zero trust trotsar konceptet implicit tillit till identiteter, vilket drastiskt minskar attackytan för interna och externa hotaktörer. Men detta bör inte ske på bekostnad av användarnas produktivitet. ADSelfService Plus hjälper dig att uppnå en Zero trust Active Directory-miljö, utan att kompromissa med användarupplevelsen, genom:

 • Multifaktor-autentisering
 • Villkorlig access
 • Lösenordsfri autentiserin
 • Phishing-resistent MFA
Ett steg närmare Zero Trust

Identitetssäkerhet, var som helst och överallt

Arbetsplatsen har utvecklats långt ifrån sin traditionella definition. ADSelfService Plus säkrar en organisations fjärr- eller hybridarbetsmiljö med multifaktorautentisering för Active Directory-användaridentiteter och tillåter fjärranvändare att utföra sitt arbete utan avbrott genom:

 • Enkel inloggning för organisationer
 • MFA för VPN
 • Uppdatering av cachelagrade autentiseringsuppgifter
 • Mobil lösenordshantering
Identitetssäkerhet, var som helst och överallt

Förenklad lösenordshantering och efterlevnad

Lösenordshantering är mer komplicerad idag på grund av den ökande sofistikeringen av cyberhot och mer komplexa lösenordsregler. IT-administratörer står inför bördan av denna utveckling, eftersom de måste definiera lösenordspolicyer som uppfyller komplexitetskraven och genomdriva lösenord som kan bekämpa dessa attacker. ADSelfService Plus förenklar lösenordshanteringen för både slutanvändare och IT-administratörer med:

 • Självbetjänad lösenordsåterställning
 • Upprätthållande av lösenordspolicy
 • Omfattande rapporter
 • Synkronisering av lösenord
 • Regelefterlevnad för lösenordssäkerhet
Förenklad lösenordshantering och efterlevnad

Några utvalda funktioner

Anpassninngsbar MFA

Öka autentiseringskomplexiteten för att komma åt resurser baserat på användarens plats, enhet, IP-adress och tid för åtkomst.

Lösenordshantering med självbetjänings

Ge användare möjlighet att återställa Active Directory-lösenord och låsa upp sina konton, samtidigt som säkerheten förbättras med stränga lösenordspolicyer.

Single sign-on

Förbättra användarupplevelsen med sömlös single sign-on (SSO) och minska lösenordströtthten.

Förenklar för distansarbete

Tillåt personal på distans att återställa sina Active Directory-lösenord och uppdatera cachade autentiseringsuppgifter automatiskt för att säkerställa oavbrutet arbete.

Självbetjäning

Ge slutanvändare självbetjäningsmöjligheter för att hålla deras Active Directory information, gruppmedlemskap och lösenord uppdaterade.

Zero trust

Skapa en Zero Trust-miljö med avancerade identitetsverifieringstekniker och gör dina nätverk ogenomträngliga för säkerhetshot.

Ladda ner och testa i 30 dagar

Ladda ner en fullt fungerande version av produkten och testa i 30 dagar. Vi bjuder på support under utvärderingsperioden.

Fyll i dina uppgifter för att komma igång.

Med ADSelfService Plus kan vi låta användarna själva byta lösenord och uppdatera sina användaruppgifter.
Frode Seipäjärvi, ICT-Adviso Tromsø kommun

Gör IT mer effektivt

I detta dokument kan du läsa mer om hur du kan effektivisera och säkra er lösenordshantering och inloggning i er organisation.

Ladda ner (PDF)

Utforska ADSelfService Plus

Online demo

Boka demo

Fyll i formuläret för att boka en webbdemo med en av våra specialister.