On-premises
On-premises
Denna produkt finns för lokal installation i er IT-miljö eller er valda PaaS-lösning.

Säkra och skydda Microsoft 365

M365 Security Plus fungerar är en lösning för att säkra Exchange Online, Azure AD, OneDrive for Business, Microsoft Teams och alla andra Microsoft 365-tjänster.

Detaljerad audit

Få åtkomst till detaljerade rapporter om kritiska ändringar och aktiviteter som misslyckade inloggningsförsök, filåtkomst, rolländringar, licensändringar och mer.  Skapa dina egna granskningsprofiler för att generera specifika rapporter med jämna mellanrum och för att meddelas via e-post. Spara dina loggar så länge du vill utan begränsningarna i din Office 365 licens.

M365 Security Plus

Övervakning och larm i realtid

Konfigurera larmprofiler för att få larm vid kritiska händelser som förändringar i lösenord, skadlig kod filter, säkerhetsinställningar, roller mm. 

 

M365 Security Plus

Avancerad innehållssökning

Utför tillståndsbaserad och mönsterbaserad sökning för att identifiera e-postmeddelanden med personlig information såsom personnummer, inloggningsuppgifter etc. Identifiera en potentiell spearfishingattack genom att konfigurera varningar för att meddela när ett e-postmeddelande skickas från en okänd användare eller oidentifierad server.

M365 Security Plus

Helpdesk delegering

Lätta på IT-administratörens arbetsbelastning genom att skapa anpassade roller och delegera uppgifter som granskning, rapportering och övervakning till icke-administrativa användare. Utnyttja avancerade delegationsfunktioner som cross-tenant och domänbaserad delegering på attributnivå mm. Spåra admin- eller teknikeraktiviteter med hjälp av revisionsloggar.

M365 Security Plus

Några utvalda funktioner

Microsoft 365 auditing

Övervaka access och förändringar i hela din Microsoft 365  miljö.

Realtidslarm

Håll koll på allt som händer i din Microsoft 365-miljö genom att skapa larm för aktiviteter som behöver ageras på omgående.

Microsoft 365 prestanda

Övervakar din Exchange Online, Azure Active Directory, OneDrive for Business, Skype for Business och andra Microsoft 365-tjänster 24x7.

Identifiera e-postattacker

Identifiera spear phishing attacker genom att skapa rapporter och larm med detaljerade kriterier.

Compliance rapporter

Använda färdiga eller skapa egna rapporter för regelefterlevnad.

Auditing av inloggningar

Övervaka misslyckade inloggningsförsök som kan vara en indikatorer på brute force attacker.

Ladda ner och testa i 30 dagar

Ladda ner en fullt fungerande version av produkten och testa i 30 dagar. Vi bjuder på support under utvärderingsperioden.

Fyll i dina uppgifter för att komma igång.

Utforska M365 Security Plus

Online demo

Boka demo

Fyll i formuläret för att boka en webbdemo med en av våra specialister.