On-premises
On Premises
Denna produkt finns för lokal installation i er IT-miljö eller er valda PaaS-lösning.

Skicka stora filer säkert

Cryptshare gör det lätt att skicka skicka filer säkert på e-post både i din organisation samt med kunder och samarbetspartners samtidigt som ni uppfyller rådande lagkrav.

Säker e-post i Outlook

Stark kryptering av e-post och filer

Varje dag utbyter din organisation en mängd data med kunder, leverantörer och partners. En stor del av denna kommunikation sker via e-post i Outlook / Microsoft 365. Ofta är informationen mycket konfidentiell eller så är filerna för stora i filer för att skickas via e-post. Så vad händer då?

Det finns många olika sätt att komma runt detta problem men vårt råd är att använda de verktyg du redan har!
Cryptshare för Outlook gör att du kan:

  • säkra och dela konfidentiella e-postmeddelanden och filer utan storleksbegränsningar
  • helt via din vanliga e-post direkt från ditt välbekanta Outlook-gränssnitt
Cryptshare Outlook - Microsoft 365

Säker fildelning via webbläsare

Cryptshare Web App körs direkt på Cryptshare Server  som installeras i er egen miljö. Det är den centrala kommunikationspunkten och kan användas när som helst från valfri dator, surfplatta eller mobil.

Allt du och dina externa kommunikationspartners behöver för att utbyta känslig data eller stora filer är en webbläsare och en e-postadress. Cryptshare Web App är självförklarande och intuitivt att använda - ingen utbildning eller support behövs.

Cryptshare Web App - Säker fildelning via webbläsare

Uppfyll compliance krav och ha kontroll på din data

Cryptshare underlättar uppfyllandet av compliance krav oavsett om du lyder under GDPR, ISO, PCI eller något annat regelverk genom:

  • E-post kryptering
  • Krypterad filöverföring
  • Full audit spårning
  • Kontroll av överföringar för skadlig kod
Cryptshare compliance

Alternativa användningssätt

Outlook & Microsoft 365

I Outlook-tillägget kan du skicka stora filer och säkra e-postmeddelanden direkt från Outlook - Microsoft 365.

IBM Notes

Integrationen med IBM Notes gör att alla funktioner är tillgängliga i ett välbekant gränssnitt.

Webbaserad fildelning

Användare och deras externa partners kan använda Cryptshare via webbläsare för att dela information säkert med varandra.

Ladda ner och testa i 21 dagar

Ladda ner en fullt fungerande version av produkten och testa i 21 dagar. Vi bjuder på support under utvärderingsperioden.

Fyll i dina uppgifter för att komma igång.

Resurser

Boka demo

Fyll i formuläret för att boka en webbdemo med en av våra specialister.