ManageEngine

Vår tillverkare ManageEngine hjälper dig att ta kontroll över din IT och förenkla IT-hanteringen och stärker säkerheten med sitt breda utbud av kostnadseffektiva och användarvänliga produkter.

Alla Produktområden

Active Directory Management

Rapportering, övervakning, säkerhet, auditing samt identitets- och åtkomsthantering i Windows-miljöer.
{id=17526993198, createdAt=1570608538904, updatedAt=1679922134285, path='active-directory-management', name=' Active Directory Management | Inuit', 2='{type=string, value=Active Directory Management}', 3='{type=string, value=Rapportering, övervakning, säkerhet, auditing samt identitets- och åtkomsthantering i Windows-miljöer.}', 4='{type=image, value=Image{width=2000,height=1333,url='https://www.inuit.se/hubfs/Bilder%20site%202017/Losningsomraden/Active_Directory.jpg',altText=''}}', 5='{type=string, value=Lösningar för rapportering, övervakning, säkerhet, auditing samt identitets- och åtkomsthantering i Active Directory, AzureAD och Microsoft 365.}', 6='{type=list, value=[{id=1, name='Säkerhet', order=0, label='Säkerhet'}, {id=4, name='Identity management', order=3, label='Identity management'}, {id=6, name='Auditing', order=5, label='Auditing'}, {id=41, name='AzureAD', order=40, label='AzureAD'}, {id=42, name='Backup & recovery', order=41, label='Backup & recovery'}]}', 7='{type=image, value=Image{width=58,height=57,url='https://www.inuit.se/hubfs/Menu%202022/Menu%20Icons%202022/Group%2013667.png',altText=''}}', 10='{type=list, value=[{id=17384292549, name='null'}, {id=20180744137, name='null'}]}', 11='{type=list, value=[{id=12085208763, name='null'}, {id=12148342984, name='null'}, {id=13084199866, name='null'}, {id=19852497472, name='null'}]}', 12='{type=image, value=Image{width=1024,height=683,url='https://cdn2.hubspot.net/hubfs/333464/Bilder%20site%202017/Fotografering%202017-06-07/IGM_INUIT_272.jpg',altText=''}}', 13='{type=number, value=0}', 14='{type=string, value=

Håll dig uppdaterad med kunskapsartiklar och events inom  Active Directory Management.

}', 15='{type=string, value=Active directory}', 16='{type=list, value=[{id=23658293534, name='null'}]}', 17='{type=number, value=1}', 18='{type=string, value=Active Directory - IAM}', 19='{type=number, value=0}'}
Se produkter

Business Intelligence för IT

Visualisera data för att få den insikt som behövs för att optimera din IT.
{id=17369048667, createdAt=1570608613853, updatedAt=1700044496190, path='business-intelligence-for-it', name='Business Intelligence för IT | Inuit', 2='{type=string, value=Business Intelligence för IT}', 3='{type=string, value=Visualisera data för att få den insikt som behövs för att optimera din IT.}', 4='{type=image, value=Image{width=2000,height=1333,url='https://cdn2.hubspot.net/hubfs/333464/Bilder%20site%202017/Losningsomraden/BI.jpg',altText=''}}', 5='{type=string, value=Business Intelligence för IT låter dig visualisera data för att få den insikt som behövs för att optimera din IT.}', 6='{type=list, value=[{id=11, name='Advanced analytics', order=10, label='Advanced analytics'}, {id=12, name='Business intelligence', order=11, label='Business intelligence'}, {id=51, name='IT analytics', order=50, label='IT analytics'}]}', 7='{type=image, value=Image{width=60,height=52,url='https://www.inuit.se/hubfs/Menu%202022/Menu%20Icons%202022/Group%2013823.png',altText=''}}', 10='{type=list, value=[{id=20183981010, name='null'}, {id=20186809055, name='null'}]}', 11='{type=list, value=[{id=18252645958, name='null'}, {id=29078278978, name='null'}, {id=30555031927, name='null'}, {id=33297814609, name='null'}]}', 12='{type=image, value=Image{width=1024,height=683,url='https://www.inuit.se/hubfs/Bilder%20site%202017/Fotografering%202017-06-07/IGM_INUIT_272.jpg',altText=''}}', 13='{type=number, value=0}', 15='{type=string, value=Business Intelligence}', 16='{type=list, value=[{id=23658293537, name='null'}]}', 17='{type=number, value=1}', 18='{type=string, value=Business Intelligence}', 19='{type=number, value=0}'}
Se produkter

Low-code apputveckling

Påskynda den digitala transformationen med skräddarsydda lösningar.
{id=75166984627, createdAt=1570608613853, updatedAt=1679922229354, path='low-code-app-utveckling', name='Low-code applikationsutveckling | Inuit', 2='{type=string, value=Low-code apputveckling}', 3='{type=string, value=Påskynda den digitala transformationen med skräddarsydda lösningar.}', 4='{type=image, value=Image{width=2240,height=1260,url='https://www.inuit.se/hubfs/ManageEngine/low-code-banner.jpg',altText=''}}', 5='{type=string, value=Lösningar för low-code applikations-utveckling för att hjälpa verksamheter att snabbt bygga och distribuera anpassade multi-plattforms-applikationer.}', 6='{type=list, value=[{id=57, name='Low-code utveckling', order=56, label='Low-code utveckling'}, {id=58, name='Low-code plattform', order=57, label='Low-code plattform'}, {id=59, name='Skräddarsydda appar', order=58, label='Skräddarsydda appar'}]}', 7='{type=image, value=Image{width=60,height=59,url='https://www.inuit.se/hubfs/Menu%202022/Menu%20Icons%202022/Group%2013826.png',altText=''}}', 10='{type=list, value=[{id=75166984733, name='null'}, {id=75181779304, name='null'}]}', 12='{type=image, value=Image{width=1024,height=683,url='https://www.inuit.se/hubfs/Bilder%20site%202017/Fotografering%202017-06-07/IGM_INUIT_272.jpg',altText=''}}', 13='{type=number, value=0}', 16='{type=list, value=[{id=23658293537, name='null'}]}', 17='{type=number, value=1}', 18='{type=string, value=Low-code utveckling}', 19='{type=number, value=0}', 22='{type=option, value={id=1, name='darkBlueGradient', order=0, label='darkBlueGradient'}}'}
Se produkter

GDPR & compliance

Uppfylla kraven som ställs i dataskyddsförordningen GDPR, ISO/IEC 20000 och andra förordningar.
{id=17526993201, createdAt=1570608865064, updatedAt=1679922256534, path='gdpr', name='GDPR & compliance | Inuit', 2='{type=string, value=GDPR & compliance}', 3='{type=string, value=Uppfylla kraven som ställs i dataskyddsförordningen GDPR, ISO/IEC 20000 och andra förordningar.}', 4='{type=image, value=Image{width=1440,height=810,url='https://cdn2.hubspot.net/hubfs/333464/Generella/EU-GDPR-1440.jpg',altText=''}}', 5='{type=string, value=IT-lösningar som hjälper er verksamhet att uppfylla kraven som ställs i dataskyddsförordningen GDPR, ISO/IEC 20000 och andra förordningar.}', 6='{type=list, value=[{id=6, name='Auditing', order=5, label='Auditing'}, {id=13, name='Compliance', order=12, label='Compliance'}, {id=14, name='GDPR', order=13, label='GDPR'}, {id=52, name='ISO', order=51, label='ISO'}, {id=53, name='IEC', order=52, label='IEC'}, {id=54, name='Regelefterlevnad', order=53, label='Regelefterlevnad'}]}', 7='{type=image, value=Image{width=47,height=59,url='https://www.inuit.se/hubfs/Menu%202022/Menu%20Icons%202022/Group%2013678.png',altText=''}}', 10='{type=list, value=[{id=20183981011, name='null'}, {id=20186809059, name='null'}]}', 11='{type=list, value=[{id=5700269661, name='null'}, {id=5761931553, name='null'}, {id=5783266580, name='null'}, {id=9669380195, name='null'}]}', 12='{type=image, value=Image{width=1024,height=683,url='https://www.inuit.se/hubfs/Bilder%20site%202017/Fotografering%202017-06-07/IGM_INUIT_272.jpg',altText=''}}', 13='{type=number, value=0}', 15='{type=string, value=GDPR}', 16='{type=list, value=[{id=23658293535, name='null'}]}', 17='{type=number, value=0}', 18='{type=string, value=GDPR & Compliance}', 19='{type=number, value=0}'}
Se produkter

Hantering av klienter och mobila enheter

Unified Endpoint Management (UEM) & Security samt punktlösningar. Hantera, patcha, säkra, kontrollera och säkra servrar, datorer och mobila enheter.
{id=17369048669, createdAt=1570608879057, updatedAt=1679922275091, path='klienthantering', name='Hantering av klienter och mobila enheter | Inuit', 2='{type=string, value=Hantering av klienter och mobila enheter}', 3='{type=string, value=Unified Endpoint Management (UEM) & Security samt punktlösningar. Hantera, patcha, säkra, kontrollera och säkra servrar, datorer och mobila enheter.}', 4='{type=image, value=Image{width=1913,height=915,url='https://cdn2.hubspot.net/hubfs/333464/Bilder%20site%202017/Losningsomraden/Klienthantering.jpg',altText=''}}', 5='{type=string, value=Lösningar för Unified Endpoint Management (UEM) Security samt punktlösningar. Hantera, patcha, säkra, kontrollera och säkra servrar, datorer och mobila enheter.}', 6='{type=list, value=[{id=1, name='Säkerhet', order=0, label='Säkerhet'}, {id=15, name='UEM', order=14, label='UEM'}, {id=16, name='MDM', order=15, label='MDM'}, {id=17, name='Patchning', order=16, label='Patchning'}, {id=18, name='OS deployment', order=17, label='OS deployment'}, {id=19, name='Autopilot', order=18, label='Autopilot'}, {id=47, name='Sårbarhetsanalys', order=46, label='Sårbarhetsanalys'}]}', 7='{type=image, value=Image{width=55,height=55,url='https://www.inuit.se/hubfs/Menu%202022/Menu%20Icons%202022/Group%2013819.png',altText=''}}', 10='{type=list, value=[{id=20180744143, name='null'}, {id=20180744144, name='null'}]}', 11='{type=list, value=[{id=17139975970, name='null'}, {id=26557371945, name='null'}, {id=60930442092, name='null'}]}', 12='{type=image, value=Image{width=800,height=533,url='https://www.inuit.se/hubfs/Bilder%20site%202017/Fotografering%202017-06-07/Partners_inuit.jpg',altText=''}}', 13='{type=number, value=0}', 15='{type=string, value=UEM}', 16='{type=list, value=[{id=23671140419, name='null'}]}', 17='{type=number, value=1}', 18='{type=string, value=Klient och mobil}', 19='{type=number, value=0}'}
Se produkter

IT Management som molntjänst

Molnbaserad IT - SaaS: allt från IT-drift, servicedesk, UEM till övervakning av er webbplats.
{id=17369048671, createdAt=1570608896978, updatedAt=1679922286455, path='it-management-som-molntjanst', name='Molntjänster - IT Management | Inuit', 2='{type=string, value=IT Management som molntjänst}', 3='{type=string, value=Molnbaserad IT - SaaS: allt från IT-drift, servicedesk, UEM till övervakning av er webbplats.}', 4='{type=image, value=Image{width=2000,height=1333,url='https://cdn2.hubspot.net/hubfs/333464/Bilder%20site%202017/Losningsomraden/IT_Management_Cloud.jpg',altText=''}}', 5='{type=string, value=Hantera er IT i molnet med våra SaaS-lösningar för IT-hantering och säkerhet: allt från IT-drift, servicedesk, UEM till övervakning av er webbplats.}', 6='{type=list, value=[{id=1, name='Säkerhet', order=0, label='Säkerhet'}, {id=5, name='SaaS-tjänster', order=4, label='SaaS-tjänster'}, {id=9, name='Applikationprestanda', order=8, label='Applikationprestanda'}, {id=44, name='UX', order=43, label='UX'}, {id=45, name='Nätverksövervakning', order=44, label='Nätverksövervakning'}]}', 7='{type=image, value=Image{width=71,height=56,url='https://www.inuit.se/hubfs/Menu%202022/Menu%20Icons%202022/Group%2013821.png',altText=''}}', 10='{type=list, value=[{id=20183981014, name='null'}]}', 11='{type=list, value=[{id=5450648758, name='null'}, {id=5875687328, name='null'}, {id=7082134751, name='null'}, {id=33709453878, name='null'}]}', 12='{type=image, value=Image{width=800,height=533,url='https://www.inuit.se/hubfs/Bilder%20site%202017/Fotografering%202017-06-07/Partners_inuit.jpg',altText=''}}', 13='{type=number, value=0}', 15='{type=string, value=Molntjänster}', 16='{type=list, value=[{id=23671140414, name='null'}]}', 17='{type=number, value=1}', 18='{type=string, value=Molntjänster}', 19='{type=number, value=0}'}
Se produkter

IT Service Management

Minimera störningar och tillhandahåll enastående service för hela er verksamhet och era kunder.
{id=17526993203, createdAt=1570608906663, updatedAt=1695650214804, path='itsm-itil-servicedesk', name='IT Service Management | Inuit', 2='{type=string, value=IT Service Management}', 3='{type=string, value=Minimera störningar och tillhandahåll enastående service för hela er verksamhet och era kunder.}', 4='{type=image, value=Image{width=2000,height=1333,url='https://cdn2.hubspot.net/hub/333464/hubfs/Bilder%20site%202017/Losningsomraden/IT_Service_Management.jpg?width=1999&quality=low',altText=''}}', 5='{type=string, value=IT Service Management (ITSM) låter dig både spåra, prioritera och lösa supportärenden, samt identifiera och genomföra förändringar, direkt i er servicedesk eller kundsupport.}', 6='{type=list, value=[{id=26, name='ITSM', order=25, label='ITSM'}, {id=27, name='Ärendehantering', order=26, label='Ärendehantering'}, {id=28, name='Helpdesk', order=27, label='Helpdesk'}, {id=31, name='ESM', order=30, label='ESM'}, {id=32, name='CMDB', order=31, label='CMDB'}, {id=50, name='Kundsupport', order=49, label='Kundsupport'}]}', 7='{type=image, value=Image{width=54,height=65,url='https://www.inuit.se/hubfs/Menu%202022/Menu%20Icons%202022/Group%2013672.png',altText=''}}', 10='{type=list, value=[{id=20186809063, name='null'}, {id=20186809064, name='null'}, {id=136402589045, name='null'}]}', 11='{type=list, value=[{id=5287217486, name='null'}, {id=5450739425, name='null'}, {id=26742141609, name='null'}, {id=29744891011, name='null'}]}', 12='{type=image, value=Image{width=1024,height=683,url='https://www.inuit.se/hubfs/Bilder%20site%202017/Fotografering%202017-06-07/IGM_INUIT_272.jpg',altText=''}}', 13='{type=number, value=0}', 15='{type=string, value=ITSM-Helpdesk}', 16='{type=list, value=[{id=23671140422, name='null'}]}', 17='{type=number, value=1}', 18='{type=string, value=Helpdesk}', 19='{type=number, value=0}'}
Se produkter

IT-säkerhet

Skydda er IT-miljö med smarta och intuitiva lösningar som säkrar både er infrastruktur och er organisation.
{id=17526993204, createdAt=1570608915263, updatedAt=1700831904503, path='it-sakerhet', name='IT-säkerhet | Inuit', 2='{type=string, value=IT-säkerhet}', 3='{type=string, value=Skydda er IT-miljö med smarta och intuitiva lösningar som säkrar både er infrastruktur och er organisation.}', 4='{type=image, value=Image{width=2000,height=1506,url='https://cdn2.hubspot.net/hub/333464/hubfs/Bilder%20site%202017/Losningsomraden/IT_Security.jpg?width=1999&quality=low',altText=''}}', 5='{type=string, value=Skydda er IT-miljö med effektiva och intuitiva lösningar som säkrar både er infrastruktur och er organisation.}', 6='{type=list, value=[{id=1, name='Säkerhet', order=0, label='Säkerhet'}, {id=33, name='PAM', order=32, label='PAM'}, {id=34, name='Lösenordshantering', order=33, label='Lösenordshantering'}, {id=35, name='säker e-post', order=34, label='säker e-post'}, {id=36, name='SIEM', order=35, label='SIEM'}, {id=49, name='Ransomware', order=48, label='Ransomware'}, {id=56, name='Klientskydd', order=55, label='Klientskydd'}]}', 7='{type=image, value=Image{width=67,height=52,url='https://www.inuit.se/hubfs/Menu%202022/Menu%20Icons%202022/Group%2013818.png',altText=''}}', 10='{type=list, value=[{id=20186809065, name='null'}, {id=20186809066, name='null'}]}', 11='{type=list, value=[{id=6328253061, name='null'}, {id=69456323616, name='null'}, {id=71391791283, name='null'}]}', 12='{type=image, value=Image{width=800,height=533,url='https://www.inuit.se/hubfs/Bilder%20site%202017/Fotografering%202017-06-07/Partners_inuit.jpg',altText=''}}', 13='{type=number, value=0}', 15='{type=string, value=IT-säkerhet}', 16='{type=list, value=[{id=23671140424, name='null'}]}', 17='{type=number, value=1}', 18='{type=string, value=IT-säkerhet}', 19='{type=number, value=0}'}
Se produkter

Nätverks- och serverövervakning

Enkel, kraftfull och skalbar övervakning av alla aspekter av nätverks- och serverprestanda samt webbapplikationer och siter.
{id=17526993205, createdAt=1570608924419, updatedAt=1679922302757, path='natverksovervakning', name='Nätverks- och serverövervakning | Inuit', 2='{type=string, value=Nätverks- och serverövervakning}', 3='{type=string, value=Enkel, kraftfull och skalbar övervakning av alla aspekter av nätverks- och serverprestanda samt webbapplikationer och siter.}', 4='{type=image, value=Image{width=2000,height=1125,url='https://cdn2.hubspot.net/hub/333464/hubfs/Bilder%20site%202017/Losningsomraden/Natverksovervakning.jpg?width=1999&quality=low',altText=''}}', 5='{type=string, value=Enkel, kraftfull och skalbar övervakning av alla aspekter av nätverks- och serverprestanda (IT operations management) samt webbapplikationer och siter.}', 6='{type=list, value=[{id=8, name='Prestandaövervakning', order=7, label='Prestandaövervakning'}, {id=9, name='Applikationprestanda', order=8, label='Applikationprestanda'}, {id=37, name='ITOM', order=36, label='ITOM'}, {id=38, name='NetFlow', order=37, label='NetFlow'}, {id=39, name='NCM', order=38, label='NCM'}, {id=40, name='Datacenter övervakning', order=39, label='Datacenter övervakning'}, {id=44, name='UX', order=43, label='UX'}]}', 7='{type=image, value=Image{width=61,height=51,url='https://www.inuit.se/hubfs/Menu%202022/Menu%20Icons%202022/Group%2013820.png',altText=''}}', 10='{type=list, value=[{id=20186809053, name='null'}, {id=20186809068, name='null'}]}', 11='{type=list, value=[{id=5451017984, name='null'}, {id=5627041905, name='null'}, {id=12358330640, name='null'}, {id=33244627670, name='null'}]}', 12='{type=image, value=Image{width=1024,height=683,url='https://www.inuit.se/hubfs/Bilder%20site%202017/Fotografering%202017-06-07/IGM_INUIT_272.jpg',altText=''}}', 13='{type=number, value=0}', 15='{type=string, value=Nätverksövervakning}', 16='{type=list, value=[{id=23671140426, name='null'}]}', 17='{type=number, value=1}', 18='{type=string, value=Nätverk och server}', 19='{type=number, value=0}'}
Se produkter

Microsoft 365 hantering och rapportering

Effektivisera hanteringen och rapporteringen samt höj säkerheten i Microsoft 365 och Office 365.
{id=17526993206, createdAt=1570608933674, updatedAt=1679922309036, path='office-365-hantering-rapportering-och-overvakning', name='Microsoft 365 hantering och rapportering | Inuit', 2='{type=string, value=Microsoft 365 hantering och rapportering}', 3='{type=string, value=Effektivisera hanteringen och rapporteringen samt höj säkerheten i Microsoft 365 och Office 365.}', 4='{type=image, value=Image{width=2000,height=1335,url='https://cdn2.hubspot.net/hub/333464/hubfs/Bilder%20site%202017/Losningsomraden/Office_365.jpg?width=1999&quality=low',altText=''}}', 5='{type=string, value=Lösningar som effektiviserar hanteringen och rapporteringen samt höjer säkerheten i Microsoft 365 och Office 365.}', 6='{type=list, value=[{id=4, name='Identity management', order=3, label='Identity management'}, {id=7, name='Office 365', order=6, label='Office 365'}, {id=10, name='Molntjänst', order=9, label='Molntjänst'}, {id=42, name='Backup & recovery', order=41, label='Backup & recovery'}, {id=46, name='Microsoft 365', order=45, label='Microsoft 365'}]}', 7='{type=image, value=Image{width=59,height=46,url='https://www.inuit.se/hubfs/Menu%202022/Menu%20Icons%202022/Group%2013675.png',altText=''}}', 10='{type=list, value=[{id=20186809069, name='null'}, {id=20186809070, name='null'}]}', 11='{type=list, value=[{id=5875687328, name='null'}, {id=6442584055, name='null'}, {id=8338659118, name='null'}, {id=33709453878, name='null'}]}', 12='{type=image, value=Image{width=800,height=533,url='https://www.inuit.se/hubfs/Bilder%20site%202017/Fotografering%202017-06-07/Partners_inuit.jpg',altText=''}}', 13='{type=number, value=0}', 15='{type=string, value=Microsoft 365}', 16='{type=list, value=[{id=23658293541, name='null'}]}', 17='{type=number, value=0}', 18='{type=string, value=Microsoft 365}', 19='{type=number, value=0}'}
Se produkter

IT Management för Managed Service Providers

Bygg er MSP-tjänsteplattform kostnadseffektivt och skalbart med vår svit av multi-tenant ITSM och RMM, endpoint och säkerhetslösningar.
{id=40654613535, createdAt=1570608933674, updatedAt=1679923006827, path='it-management-msp', name='IT management för Managed Service Providers (MSP) | Inuit', 2='{type=string, value=IT Management för Managed Service Providers }', 3='{type=string, value=Bygg er MSP-tjänsteplattform kostnadseffektivt och skalbart med vår svit av multi-tenant ITSM och RMM, endpoint och säkerhetslösningar.}', 4='{type=image, value=Image{width=1500,height=844,url='https://www.inuit.se/hubfs/Bilder%20site%202017/Losningsomraden/jorden-1500.jpg',altText=''}}', 5='{type=string, value=Multi-tenant IT-lösningar för Managed Service Providers (MSP) inom ITSM och RMM, endpoint och säkerhet.}', 6='{type=list, value=[{id=1, name='Säkerhet', order=0, label='Säkerhet'}, {id=10, name='Molntjänst', order=9, label='Molntjänst'}, {id=16, name='MDM', order=15, label='MDM'}, {id=26, name='ITSM', order=25, label='ITSM'}, {id=33, name='PAM', order=32, label='PAM'}, {id=45, name='Nätverksövervakning', order=44, label='Nätverksövervakning'}, {id=55, name='RMM', order=54, label='RMM'}]}', 7='{type=image, value=Image{width=120,height=139,url='https://www.inuit.se/hubfs/Menu%202022/Menu%20Icons%202022/itmanagement.png',altText=''}}', 10='{type=list, value=[{id=40656004812, name='null'}, {id=40682782453, name='null'}, {id=41732036875, name='null'}]}', 11='{type=list, value=[{id=5627041905, name='null'}, {id=33244627670, name='null'}]}', 12='{type=image, value=Image{width=1024,height=683,url='https://www.inuit.se/hubfs/Bilder%20site%202017/Fotografering%202017-06-07/IGM_INUIT_272.jpg',altText=''}}', 13='{type=number, value=0}', 15='{type=string, value=MSP}', 16='{type=list, value=[{id=23658293541, name='null'}]}', 17='{type=number, value=1}', 18='{type=string, value=MSP}', 19='{type=number, value=0}'}
Se produkter

Active Directory Management

Rapportering, övervakning, säkerhet, auditing samt identitets- och åtkomsthantering i Windows-miljöer.

Business Intelligence för IT

Visualisera data för att få den insikt som behövs för att optimera din IT.

GDPR & compliance

Uppfylla kraven som ställs i dataskyddsförordningen GDPR, ISO/IEC 20000 och andra förordningar.

Hantering av klienter och mobila enheter

Unified Endpoint Management (UEM) & Security samt punktlösningar. Hantera, patcha, säkra, kontrollera och säkra servrar, datorer och mobila enheter.

IT-säkerhet

Skydda er IT-miljö med smarta och intuitiva lösningar som säkrar både er infrastruktur och er organisation.

IT Management för Managed Service Providers

Bygg er MSP-tjänsteplattform kostnadseffektivt och skalbart med vår svit av multi-tenant ITSM och RMM, endpoint och säkerhetslösningar.

Bringing IT together

 

Om ManageEngine

ManageEngine, IT-management avdelningen på Zoho Corporation, erbjuder flexibla lösningar som fungerar för alla organisationer, oavsett storlek eller budget.
 
ManageEngine utvecklar  IT-lösningar med fokus på att göra ditt jobb enklare. Deras 120+ prisbelönta produkter och gratisverktyg från nätverks- och enhetshantering till säkerhets- och servicedesk, integrerar IT för att optimera din IT.
 

 

Många organisationer förlitar sig på ManageEngine för sin IT

28 000 +

kunder över hela världen

9/10

Fortune 100 företag

3 000 000

admins

Manageging IT Together

ManageEngine erbjuder mer än 60 IT-hanteringsverktyg för företag och organisationer som hjälper dig att hantera all din IT-drift, inklusive nätverk, servrar, applikationer, servicedesk, Active Directory, säkerhet, datorer och mobila enheter. Och vi har byggt våra verktyg från grunden med kontextuell integration för att se till att ni också kan hantera IT tillsammans.

Simplifying IT together

ManageEngine vill göra det enkelt. Och nej, de menar inte begränsad funktionalitet. De menar full funktionalitet, allt du behöver, i ett gränssnitt som inte gör att du vill slänga datorn i väggen. Utöver det är deras applikationer enkla att ladda ner, installera, konfigurera och distribuera. Inga tredje-parts produkter behövs.

Deras produktfilosofi drivs av dig och de har byggt ett starkt internt FoU-team för att backa upp det. De har över 4 000 anställda som arbetar dygnet runt för att göra dina produktförfrågningar till verklighet.

Valuing IT together

Dyrare betyder inte alltid bättre. Faktum är att ManageEngine har fokuserat sitt arbete på internt utvecklade lösningar där enkelhet och transparens är vägledande när de tar fram IT management-lösningar.

De betalar inte extra för ett aggressivt säljteam eller kostsamma konsulter och kan på så sätt överföra dessa besparingar till dig. Prissättningen har inga dolda kostnader.

Bringing your IT together

I slutändan handlar din IT om dina behov. När du förbereder dig inför kommande IT-utmaningar kommer ManageEngine finnas där och utveckla nya lösningar, integrationer och andra framsteg som bara kan komma från ett företag som är engagerade i sina kunder.

Som en division av Zoho Corporation fortsätter de pusha för en nära koppling mellan affärsverksamheten och IT som du måste ta tillvara på för att inte missa framtida möjligheter.

Alla produkter kan du testa gratis.