Create your network disaster recovery plan

5 ways to ensure business continuity in the wake of network disasters

Som nätverksadministratör behöver du ha djup insyn i nätverket med information om användaraktivitet samt tillhörande enheter och deras konfigurationer. Denna information hjälper dig att vidta lämpliga åtgärder för katastrofförebyggande och återställning.

Denna e-bok ger dig tips och råd om hur du kan identifiera och reparera nätverksincidenter så att du kan förenkla dina förebyggande åtgärder och återställa efter incidenter 

Genom de verkliga scenarierna som diskuteras i den här e-boken lär du dig att:

  • Minska nätverksstopp genom att snabbt återhämta sig från nätverkskatastrofer
  • Försäkra sig om kontinuitet i verksamheten med katastrofförebyggande åtgärder
  • Få djup inblick i nätverksaktiviteter
  • Förhindra försök till dataöverträdelse och se till att ditt nätverk har optimal säkerhet

Ladda ner ditt ex