Molntjänster Nätverk och server (ITOM) Teknik

Så tacklar du de fyra största utmaningarna när det kommer till databasövervakning i Azure SQL

När organisationer ökar sitt fokus på publika molntjänster, så fortsätter Microsoft Azure att ha ett starkt fotfäste på marknaden för hybridmoln. Andelen företag som använder Azur ökade under 2018 från 45 till 52 procent, avslöjar den senaste undersökningen av RightScale.

Azures molndatabas, Azure SQL-databas, är förstklassig när det gäller att tillgodose kraven från både lokala tjänster och molntjänster. Men ur en IT-administratörs synvinkel ger övervakning av Azure SQL-databas flera utmaningar, inklusive minnesproblem, hög CPU-användning, brist på resursplanering och otillräckliga queries.

Här är fyra vanliga utmaningar när det gäller övervakning av Azure SQL-databaser:

Blocking queries 

screenshot-writer.zoho_.com-2018.08.28-10-54-17

Blockeringar (eller "blockings" som det ofta kallas i detta sammanhang) är en oundviklig egenskap hos Azure SQL-databas, men med för mycket blockings kan anslutningarna behöva vänta längre än nödvändigt, vilket försämrar den övergripande prestandan för applikationen. Identifiera blocking queries genom att få detaljerad information om väntetider samt ta emot varningar när queries är blockerade, vilket kan bidra till att höja prestandan på applikationen. 

Planera dina resurser

Många Azure-administratörer finner det utmanande att se till att resurserna utnyttjas på rätt sätt och att planera kapaciteten för framtida behov. Det är väsentligt att övervaka viktiga prestandamätetal för att förhindra eventuell prestandaförsämring orsakad av underutnyttjade eller överutnyttjade resurser. De vanligaste prestandaproblemen i Azure SQL-databas är: 

  • Minnesflaskhalsar (memory bottlenecks:):
    Flaskhalsar i minnet kan leda till fördröjning av applikationssvar, övergripande systembrist eller till och med programkrascher. Det är välkänt att SQL-servrar är minneskrävande och om de inte övervakas ordentligt kan det leda till försämrad prestanda. Så det är viktigt att identifiera de applikationer som använder mest minne och system som körs med otillräckligt minne. Det är också viktigt att spåra nyckelindikatorer som DTU (Database Transaction Unit)-användning och R/W (Read/Wright)-utnyttjande för att avgöra om de tilldelade resurserna utnyttjas fullt ut. Att ta emot varningar när minnet är under- eller överutnyttjat och finjustering av queries kan också hjälpa till.
  • CPU (Central Processing Unit)-flaskhalsar:
    Otillräcklig hårdvaruanvändning, plötsliga CPU-spikar, samt komplexa och tidskrävande queries är några orsaker till flaskhalsar i CPU. Att samla information om CPU-utnyttjande hjälper dig att spåra den allmänna effektiviteten i din databas.

Spårning av låsningar - lock contention

screenshot-writer.zoho_.com-2018.08.28-10-55-28

När flera processer begär tillgång till samma databasresurs samtidigt kommer du råka ut för SQL-serverkonflikter och slutligen resulterar det i en låsning, i s.k. lock contention. Några tricks som kan hjälpa till att förhindra att detta händer är att spåra s.k. lock waits som indikerar att flera processer försöker komma åt samma data, hålla transaktioner små och uppdatera SQL före en transaktion (en serie operationer som utförs på databasen).

Ett dödläge (deadlock) uppträder när två separata processer konkurrerar om resurser som innehas av varandra. Att då få varningar innan det uppstår ett dödläge kan hjälpa.
 

Identifiera misslyckade anslutningar

screenshot-writer.zoho_.com-2018.08.28-10-55-55

Med Azure SQL ökar gränserna för antalet anslutningar till en SQL-databas och antalet samtidiga förfrågningar. Att göra saker som att granska anslutningar och spåra andelen samtidiga sessioner kan hjälpa till att finjustera Azure SQL-databasen.

Med tanke på komplexiteten i prestandaövervakningen i Azure SQL databaser så skadar det inte med lite hjälp. Applications Manager, ManageEngines övervakningslösning för applikationer, kan hjälpa dig att tackla dina utmaningar i Azure SQL. Läs mer om hur Applications Manager kan hjälpa dig att övervaka Azure SQL-databaser eller kontakta oss så kan vi visa lösningen över ett webbmöte.

Tips: I en e-bok kan du ta del av de bästa sätten att kartlägga hur verksamheten påverkas vid prestandaproblem på applikationer. Ladda ner e-boken här

Erik Tjärnkvist

Erik brinner för affärsutveckling, försäljning och ledarskap. Skriver om lösningar och utmaningar både från ett tekniskt och affärsstrategiskt perspektiv som ni som organisation står inför.
Subscription Icon Illustrations

Prenumerera på bloggen

Håll koll på senaste nytt genom att prenumerera.
Vi levererar nyheterna direkt i din inkorg!