Essential Active Directory Security Deep Dive

SECURING AND MONITORING ACTIVE DIRECTORY

På detta inspelade webinar lär du dig de viktigaste inställningarna för att konfigurera säkerheten i Active Directory samt hur du övervakar förändringar. Derek Melber, Active Directory MVP, går igenom vilka inställningar du behöver konfigurera och hur du utnyttjar de bästa lösningarna för din Active Directory installation.

Derek tar upp ämnen som OU-design, Group Policy, delegering, konfigurationer av auditing och spårning av AD-förändringar. 

Oavsett om du är en erfaren Active Directory administratör eller ny inom området kommer du att dra nytta av detta webinar.

I detta on-demand webinar kommer du att: 

  • Förstå varför säkerhet i Active Directory är viktigt
  • Lära dig om Organizational Unit och designtips för grupper
  • Förstå hur man säkert delegerar i Active Directory
  • Få tips om hur du säkrar Active Directory
  • Inse varför spårning, rapportering och varning om AD-ändringar är viktigt
Derek Melber är Technical Evangelist på ManageEngines AD Solutions. Som en av få Microsoft Active Directory MVP i världen, är han eftertraktad för sin kunskap, insikt och djupgående förståelse för Windows produktutbud och särskilt Active Directory.
Derek Melber, Active Directory MVP
ManageEngine

Se webinaret
on-demand