Om Inuit

Inuit är en distributör som jobbar exklusivt med utvalda tillverkare inom IT-säkerhet och förenklad IT-administration. Vårt mål är att med enkla system och mjukvaruprodukter hjälpa verksamheter att lösa affärskritiska problem. Med en helt egen svensk organisation för support och konsulttjänster som implementation och rådgivning hjälper vi och våra återförsäljare dagligen över 3000 kunder att uppnå högre effektivitet och säkerhet. Varje dag skyddas ca en miljon svenskar av någon av våra lösningar i sin jobbmiljö. Lösningarna spänner över områden som klientsäkerhet, websäkerhet, mailsäkerhet, informationssäkerhet, logghantering, identitetshantering, patchhantering, mjukvaruadministration, helpdesk- och övervakningshantering samt behörighetshantering.

Inuit har sedan företaget grundades specialiserat sig på att hjälpa företagen att se mer än den omedelbara hotbilden; att se under ytan på det berömda ”isberget” som används flitigt vid illustrationer av problembilden inom IT-säkerhet. Vi och våra återförsäljare hjälper kunderna att ligga steget före och bemöta hotbilden proaktivt samtidigt som de givna resurserna används på optimalt sätt.

Vår vision

Inuits vision är att ge Sveriges IT-chefer en lugn nattsömn.

Vår strategi

Vi uppnår vår vision genom att vara noggranna i vårt val av lösningar, hitta lösningar som löser affärskritiska problem med hög kvalitet, vara aktiva i vårt engagemang mot partners och kunder i informationen om dessa lösningar och hjälpa verksamheterna att bli effektivare och säkrare. Våra två huvudfokus i vår egen verksamhet hjälper oss mycket då våra säkerhetsprodukter är valda ur ett administrativt perspektiv och våra administrationsprodukter är valda ur ett säkerhetsperspektiv; det här ger oss en ny dimension vid affärsutvecklingen.

Innovativa lösningar i teknikens framkant och ofta före marknadens behov, långvariga leverantörsrelationer med ensamrätt på försäljningen, tät relation och aktiv dialog såväl med partners som slutkunder, support och utbildning i toppklass är det som särskiljer oss på den svenska IT-marknaden.

Vårt företag har Trippel-A, den högsta kreditratingen i Soliditets värderingssystem, som baseras på cirka 2 400 beslutsregler. Denna uppgift är dagsfärsk, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.