Klientadministration

Klientadministration

Dagens nätverk är en komplex miljö. Krav på mobilitet, flexibilitet och tillgänglighet har gjort nätverken och dess klienter svårare att administrera. Sedan Inuit grundades har ett av fokusområdena varit att hitta de enkla och smarta verktygen som kan underlätta arbetet med att underhålla och administrera dessa nätverk och klienter.

Här hittar du en verktygslåda med mjukvaror för att underlätta din vardag. Att inte hålla god adminsitration på nätverkets klienter kan dessutom ofta innebära stora säkerhetsrisker. Om vi lyfter på locket till verktygslådan ser vi t.ex hjälp för patchhantering, paketering, programvaruleverans, fjärrstyrning, radering och återställning. Under den här sektionen hittar du produkter som hjälper dig att administrera klienterna i och utanför nätverket.

Produkter

Avecto Defendpoint
Avecto Defendpoint är en proaktiv och modulärt klientsäkerhetsprodukt som skyddar ditt operativsystem, användare och företagsdata. Defendpoint tillhandahålla skydd i tre lager för att övervinna okända hot och säkerställa att användarupplevelsen fortfarande prioriteras högt. 

ManageEngine AD360
AD360 är en integrerad lösning för att förenkla och effektivisera er Active Directory och Exchange hantering. Produkten har alla nödvändiga funktioner för att uppfylla de behov av Identity och Access Management (IAM) som en organisation med Windowsmiljö kan tänkas ha.

ManageEngine ADAudit Plus
ADAudit Plus är ett företagsövergripande Active Directory förändrings- och granskningsprogramvara med rapporter och varningar som adresserar IT-administratörens krav på säkerhet, granskning och efterlevnad.

ManageEngine ADManager Plus
ADManager Plus förenklar Active Directory administration och rapportering i hela oranisationen. Med ADManager Plus kan du lägga mindre tid på att hantera vardagliga AD-uppgifter och enkelt delegera rutinuppgifter till helpdesk.

ManageEngine ADSelfService Plus
ADSelfService Plus är en säker webbaserad portal för lösenordsåterställning och AD-uppdateringar för slutanvändare. Med ADSelefService Plus kan du reducera de flesta av era lösenordsrelaterade ärenden och på så sätt frigöra resurser till andra uppgifter.

ManageEngine AssetExplorer
AssetExplorer är en omfattande  lösning för inventariehantering som ger företag möjlighet att från en central punkt lokalisera och hantera inventarier enkelt och effektivt oavsett om de är IT-relaterade eller ej.

ManageEngine Applications Manager
Applications Manager övervakar tillgänglighet och prestanda och hjälper företag att säkerställa hög tillgänglighet och prestanda för sina affärskritiska system.

ManageEngine Dektop Central
Desktop Central är en webbaserad lösning för administration och rapportering av Windows servrar och klienter. Lösningen kan hantera 1000-tals servrar och klienter och automatisera all typ av systemadministration.

ManageEngine DeviceExpert
DeviceExpert är en webbaserad lösning för nätverkskonfiguration, förändring och efterlevnadskontroll (NCCCM) för switchar, routrar, brandväggar och andra nätverksenheter. DeviceExpert hjälper administratörer att ta total kontroll över hela livscykeln för hantering av enhetskonfigurationer.

ManageEngine EventLog Analyzer
EventLog Analyzer är en webbaserad, agentlös och realtidsbaserad mjukvara för övervakning och administration av event- och applikationsloggar.
 
ManageEngine Mobile Device Manager Plus
ManageEngine Mobile Device Manager Plus hjälper företag att utföra mobile device management (MDM) för att konfigurera och säkra mobila enheter, och gör det möjligt att utföra MDM-administration från en central plats.

ManageEngine OpManager
OpManager är en komplett lösning för nätverksövervakning som erbjuder avancerad hantering av fel och prestanda av WAN, VoIP-tjänster, nätverksenheter, servrar, applikationer, databaser och annan IT-infrastruktur, såsom skrivare, UPS etc.
 
ManageEngine RecoveryManager Plus
RecoveryManager Plus är ett verktyg för backup och återställning av Active Directory. Använd verktyget för att säkerhetskopiera Active Directory data och återställa eller rulla tillbaka ändringar genom att välja återställningspunkt.


ManageEngine ServiceDesk Plus
ServiceDesk Plus är ett webbaserat ärendehanteringssystem med ITIL-stöd och inventering som hjälper dig att hantera all kommunikation centralt.

New Boundary Prism Suite
Prism Suite ger dig total kontroll över distribuerade IT- och mobila nätverk. Prism Suite är en helt integrerad administrationslösning för Windowsmiljöer med egenskaper som enkel och automatisk mjukvarudistribution, hantering av it-inventarier och enkel och automatisk programdistribution och patchhantering.
Kontakta oss
Namn: *
Telefon: *
E-post: *
Företag: *
Ditt meddelande:
* Obligatoriskt fält
Skicka