On-premises
On-premises
Denna produkt finns för lokal installation i er IT-miljö eller er valda PaaS-lösning.

Hantering av SSH nycklar och SSL certifikat

Key Manager Plus hjälper dig att konsolidera, hantera och övervaka SSH nycklar och SSL certifikat för att förebygga överträdelser och compliance-problem.

SSL och SSH hantering

gör er mindre sårbara

SSL-certifikat och SSH-nycklar som lämnas oövervakade är sårbara för cyberattacker och kan förstöra kunders förtroende för organisationens säkerhet. Key Manager Plus har utformats för att förhindra att detta sker genom en säker hantering av verksamhetens digitala identiteter.

Key Manager Plus

Ta kontroll över era

digitala identiteter

Få full insyn i alla SSH-nycklar och SSL-certifikat som finns i organisationen och uppnå centraliserad kontroll. Distribuera nya offentliga nycklar till användare i bulk med bara några klick och eliminera driftstopp på grund av utgångna/ogiltiga skumma SSL-certifikat.

Key Manager Plus

Funktioner för SSL-certifikat

Upptäck

Upptäck alla SSL-certifikat som distribueras i nätverket.

Centraliserad inventering

Konsolidera alla certifikat i en säker centraliserad databas.

Distribuera certifikat

Distribuera nyförvärvade certifikat till respektive domänservrar.

Varning när certifikat går ut

Ta emot varningar om certifikaten som håller på att löpa ut.

Wildcard distribution

Få en helhetssyn av alla wildcard-certifikat som används i din organisation.

Integrationer

Enhetlig livscykelhantering av certifikat med integrationer med Let's Encrypt och AWS Certificate Manager.

Hantera Active Directory-användarcertifikat

Upptäck, spåra och hantera certifikat som är mappade till användarkonton i Active Directory.

Hantera certifikat i MS Certificate Store

Upptäck, spåra och hantera certifikat från Microsoft Certificate Store.

Audit och compliance

Granska och spåra alla användaraktiviteter och skapa rapporter samt uppfyll förordningar som SOX, FISMA, PCI, HIPAA och GDPR.

Ladda ner och testa i 30 dagar

Ladda ner en fullt fungerande version av produkten och testa i 30 dagar. Vi bjuder på support under utvärderingsperioden.

Fyll i dina uppgifter för att komma igång.

Certifikathantering med Let's Encrypt

Se hur du kan automatisera certifikathanteringen för dina offentliga webbplatser med hjälp av Key Manager Plus integration med Let's Encrypt CA.

Funktioner för SSH-nycklar

Upptäck

Upptäck SSH-system, användare och privata nycklar i nätverket.

Konsolidera och lagra

Konsolidera alla SSH-nycklar i en säker och centraliserad databas.

Skapa och distribuera

Skapa nya nyckelpar, associera med användare och distribuera på målsystem.

Rotera nycklarna regelbundet

Rotera nyckelpar automatiskt med periodiska intervaller.

Starta direktanslutning

Starta direkt SSH-anslutning med målsystem.

Nyckel/användare relation

Få en överblick över relationerna mellan nycklar och användare i hela organisationen.

Distribuera nycklar

Tryck ut privata nycklar till fjärr-användarkonton.

Konfigurera nyckelhanteringspolicy

Genomdriv policy för nyckelskapande. Ta bort alla befintliga nycklar eller lägg till nya nycklar.

Audit och compliance

Granska och spåra alla användaraktiviteter och skapa rapporter samt uppfyll förordningar som SOX, FISMA, PCI, HIPAA och GDPR.

Utforska Key Manager Plus

Online demo

Boka demo

Fyll i formuläret för att boka en webbdemo med en av våra specialister.