servicedesk-plus-dark

Request Life Cycle i ServiceDesk Plus

Visualisera livscykeln för ärenden

Skapa en visuell representation av ärendets fullständiga livscykel med hjälp av en enkel drag-and-drop canvas i ServiceDesk Plus. Bryt ner ärendets livscykel i olika statusar och övergångar, det vill säga de villkorliga åtgärder som krävs för att flytta från en status till en annan. 

request-life-cycle

Vad är Request Life Cycle (RLC)?

Varje förfrågan i ServiceDesk Plus passerar genom flera olika statusar såsom Öppen, Pågående, Väntar på uppdatering, Löst och Stängd. Med RLC kan du nu skräddarsy följden av dessa statusar tillsammans med de villkor och åtgärder (övergångar) som krävs för varje statusändring.

 

Vad är en övergång (transition)?

Övergångar är "villkorade åtgärder" som krävs för att gå vidare till nästa status. Vi kan utföra dessa villkor före, under eller efter en övergång.rlc-flowchart

 

Hur börjar du använda RLC?

Webinar: RLC i Cloud

 

Webinar: RLC i On-premises

Du kan använda RLC i din organisation för att:

Har du en fråga?

Har du en fråga kan du starta chatten eller kontakta oss. Klicka nedan för att komma till produktsidan där du kan läsa mer och testa produkten.

Läs mer om ServiceDesk Plus