Modellen för att leverera enastående service till din verksamhet

Så skapar organisationer den perfekta strategin för framstående tjänsteleverans.

it-service-delivery-ebook

Din väg till framstående tjänsteleverans

Från att möjliggöra tvärfunktionella tjänsteprocesser till att effektivisera komplexa IT-miljöer ligger tjänsteleveransteam i framkant och hjälper verksamheter att förverkliga sina mål. Naturligtvis finns det ett ständigt behov av att förbättra processer och teknologier för att höja tjänsteleveransen. Emellertid sträcker sig befintliga KPI:er inte bortom siffrorna och döljer avgörande perspektiv från serviceleveransteam.

Det är därför IT-serviceteam i sin strävan efter fullgod serviceleverans måste bedöma sin nuvarande tjänstemognad för att avslöja avgörande insikter. Byggd på ManageEngines erfarenhet, ger The service delivery excellence matrix huvuddragen för ett ramverk för självutvärdering baserat på två nyckelfaktorer: idéer om tjänsteleveranser samt teknikantagande och implementering. Detta ger serviceteam möjlighet att bedöma sin tjänstemognad på djupet och kartlägga deras väg framåt.

Viktiga tips från denna e-bok:

  • Att förstå de två väsentliga faktorerna för framstående tjänsteleverans: idéer om tjänsteleveranser samt teknikantagande och genomförande
  • Analysera faktiska situationer som involverar de olika servicegraderna: grundläggande, mellanliggande och avancerade.
  • Taktiska åtgärder för att främja framsteg inom servicehantering.

Har du en fråga?

Har du en fråga kan du starta chatten eller använda vår kontaktsida så hjälper vi dig.

Ladda ner e-boken