Change Management i praktiken

Så inför du IT-förändringsledning på ett effektivt sätt.
Change-Management-i-praktiken-cover-1

Framgångsrik IT-förändringsledning

Förändringsprocesser inom IT blir effektivare och snabbare om de görs enligt en väl fungerade Change-process.

Detta whitepaper ger dig en inblick i hur Change Management fungerar i praktiken. Ta del av studieresultat, statistik och kunskap som hjälper dig att få en bättre förståelse för principerna bakom. Och inte minst praktiska tips från erfarna Change Managers.

Ladda ner detta whitepaper kostnadsfritt! 

Ur innehållet

  • Förändringspsykologi
  • ITIL och Change Management
  • Affärsmässiga fördelar
  • Change Managerns roll
  • Hur man initierar och genomför en Change-process
  • Att undvika misslyckanden
  • Nyckeltal
  • Intervjuer med två erfarna Change Managers
"Ni har verkligen lyckats med detta dokument. Man kan lätt tappa tråden när det är 25 sidor, men dessa är väl valda! Bra information och lättläst. Stort tack!"
- Linda Hultner
IT Application Management
Carnegie Investment Bank
Förord

Framgångsrik IT-förändringsledning

”Förändring är det enda konstanta”, sade en klok människa redan för flera hundra år sedan. Det gäller framför allt IT som område där ny mjuk- och hårdvara i kombination med ökade användarkrav, affärsbehov och hot från omvärlden kräver en ständig agilitet och vilja till anpassning och förändring.

cm-this.way

I detta whitepaper beskriver vi hur förändringsprocesser inom IT blir effektivare, snabb- are och mindre kännbara för både slutanvändare och kunder om de görs enligt en väl fungerade Change-process. Utgångspunkten är att ge dig som läsare en inblick i hur Change Management fungerar i praktiken och göra det lättare för dig att ta till sig.

Vi presenterar studieresultat, statistik och kunskap som hjälper dig att få en bättre förståelse för principerna bakom.

Vårt whitepaper börjar med en teoretisk inledning om hur vi människor fungerar i för- ändringsprocesser och hur det ligger till med förändringsbenägenheten hos IT-yrkes- verksamma personer. Därefter tittar vi på Change Management och varför det behövs.

Vi bjuder också på praktiska råd från Change Managers för lyckade Change-processer. Här får du handfasta tips. Du får också steg-för-steg listor som du kan använda för att snabbt komma igång och samtidigt behålla överblicken.

Har du en fråga?

Har du en fråga kan du starta chatten eller använda vår kontaktsida så hjälper vi dig.

Ladda ner whitepaper