Enterprise Service Management
i ServiceDesk Plus

Skapa och distribuera unika servicedesk-instanser på mindre än 60 sekunder.

Servicedesk för
hela verksamheten

ServiceDesk Plus levereras med snabbt-att-komma-igång-funktioner för enterprise servicedesk som gör det möjligt för organisationer att erbjuda servicedesk-tjänster över olika affärsfunktioner från en enda plattform.

Läs vidare om ServiceDesk Plus Enterprise Service Management (ESM)-funktionalitet för on-premise installationer. Fungerar på likande sätt i Cloud-versionen.

enterprise-service-management-servicedesk-plus

Video introduktion [8:48 min]

Se vad ESM i ServiceDesk Plus kan betyda för din organisation.

 

 

Vad är enterprise service management?

Så här beskriver Charles Betz på Forrester konceptet:

"Extending IT service management capabilities beyond technology services to address business-centric use cases; managing service demand and supply through a common platform, portal, and service catalog; and speeding up innovation and workflow automation through PaaS/low-code development tooling."

Varför behöver organisationer enterprise service management?

För att kunna göra ett bra jobb behöver de anställda olika tjänster från IT, HR, fastigheter och andra avdelningar. IT-team har strömlinjeformat sin leverans baserat på beprövad ITSM-best practices som ITIL och implementerat servicedeskverktyg för att hantera sina processer. Men många andra avdelningar hanterar fortfarande sina ärenden via e-post och har koll på dem i ett kalkylblad eller via isolerade äldre appar. Lägg till bristen på etablerade processer, best practices och det blir en utmaning att leverera tjänster effektivt.

Digital transformation har revolutionerat kundupplevelsen. Det är viktigt att organisationer också utökar samma nivå av konsumentfokuserad leverans till sin interna publik; ett sätt att göra detta är att säkerställa en konsekvent, sömlös upplevelse av tjänster som levereras av de olika affärsfunktionerna.

 

Vilka är de viktigaste utmaningarna med ESM?

Medan de flesta affärsfunktioner utnyttjar teknologi för att leverera tjänster, kan inkonsekventa processer och olika verktyg resultera i att tjänsteleveransen fallerar. Teknikchefer kan kämpa för att sammanföra organisationens olika servicedeskar (helpdeskar) och verktyg för att leverera en komplett användarupplevelse. Några av de viktigaste utmaningarna hos ESM inkluderar:

  • Onboarding av avdelningar på en gemensam plattform för servicehantering
  • Distribuera en unik servicedesk (helpdesk) för varje affärsfunktion
  • Tillhandahålla affärsfunktioner som är tillräcklig självständiga avseende på människor, data och processer
  • Tillåter användare att få åtkomst till tjänster över hela organisationen från en enda portal
  • Utöka beprövad ITSM-best-practice till andra affärsfunktioner

Hur kan ServiceDesk Plus ESM hjälpa er verksamhet?

Unified service management
platform

Hantera organisationens användare, kontrollera konfigurationer på organisationsnivå och underhålla enskilda servicedeskar från en central konsol.

unified-service-management-platform

Snabbt-att-komma-igång enterprise servicedesk

Ta bort eventuella hinder för distributionen av serviceavdelningar genom att låta affärsfunktioner skapa och starta sin egen instans på mindre än 60 sekunder.

 

 

 

 

rapid-start-enterprise-service-desk

Unika servicedesk instanser

Ge avdelningar nödvändigt självstyre för att upprätthålla unika ärendemallar och automatiseringar såväl som sin egen tjänstekatalog.

unique-service-desk-instances-esm

Gemensam tjänsteportal
för hela organisationen

Ge användare tillgång till olika serviceavdelningar från en central självbetjäningsportal.

single-enterprise-service-portal

Enterprise Service Management webinar

Kom igång med enterprise service management

Kom igång med enterprise service management

Under detta on-demand webinar får du se vilka fördelar det finns med ESM och framförallt hur du kan skapa en enhetlig servicedesk i din verksamhet.

Se webinaret

Vilka versioner och prisalternativ går att välja på?

Den nya enterprise service management funktionen i ServiceDesk Plus följer den befintliga prissättningsmodellen baserad på antalet tekniker och IP-baserade assets.

  • Om du vill sätta upp en ny servicedesksinstans behöver du köpa de tekniker och assets som behövs för den nya instansen. Dina befintliga licenser kan inte flyttas över olika instanser.
  • Oavsett din servicedesks nuvarande version (Standard, Professional eller Enterprise) kan du välja valfri version för dina nya servicedesk-instanser.

Hur köper jag licenser för mina andra servicedesk-instanser?

Om du redan använder ServiceDesk Plus, vänligen kontakta oss för att köpa ytterligare licenser eller demonstration av ESM. Utvärderar du ServiceDesk Plus kan du kontakta oss för att få en demonstration (webbdemo eller på plats) av enterprise servicedesk i ServiceDesk Plus eller för att få svar på dina frågor.

Kontaktformulär
E-post: sales@inuit.se
Telefon: 08-753 05 10

Webinar: The rapid-start Enterprise Servicedesk

Detta inspelade webinar ger en introduktion till ESM i ServiceDesk Plus.

ServiceDesk Plus

ESM är en funktion i ServiceDesk Plus on-premise och cloud.

ServiceDesk Plus är en webbaserad helpdesk-produkt för alla typer av organisationer. Med avancerade ITSM-funktioner i kombination med användarvänlighet hjälper ServiceDesk Plus support-team att leverera service i världsklass över alla verksamhetens avdelningar.

Mer om ServiceDesk Plus

Admin guide

Lär dig hur du sätter upp din enterprise servidedesk i ServiceDesk Plus.

Till admin guiden