servicedesk-plus-dark

ChatGPT integration

Förbättra supportupplevelsen för dina slutanvändare och serviceteam genom att integrera ChatGPT med ServiceDesk Plus.

ChatGPT-integrationen i ServiceDesk Plus Cloud låser upp en rad funktioner utformade för att förbättra effektiviteten, kommunikationen och den övergripande användarupplevelsen. Från att hjälpa tekniker att snabbt generera kontextuella svar till att göra det möjligt för användare att hitta lösningar på sina problem, hjälper den här integrationen ServiceDesk Plus-användare att enkelt utnyttja kraften i GenAI i sina dagliga servicedeskaktiviteter.

Skapa effektiv användarupplevelse och maximera dina serviceteams potential

  • Med den nya Ask ChatGPT-funktionen i Zia chatbot får du direkt tillgång till ChatGPT:s stora kunskapsbas och får svar som inkluderar användbar information från externa webbplatser.
  • Denna integration gör det möjligt för tekniker att generera kontextuella svar och förfina grammatiken och läsbarheten i sina utkast när de svarar på ärenden.
  • Ge tekniker en snabb översikt över ärenden som kommit in i Microsoft Teams-kanaler genom att generera kortfattade sammanfattningar av ärenden.
  • Analysera användningsstatistik genom att få insikter om hur många gånger användare har använt ChatGPT-funktioner via integrationen och hålla koll på användningen av tokens.

Har du en fråga?