The Handbook of Essential IT Service Desk Metrics

8 KPI:er som varje IT-helpdesk behöver känna till.
it-help-desk-metrics-SQ

Denna handbok ger dig åtta grundläggande KPI:er* som alla supportorganisationer bör känna till. Dessa nyckeltal bidrar till att uppfylla grundläggande mål för en IT-helpdesk som driftsäkerhet, organisationens produktivitet samt leverans av tjänster i tid och inom budgetramar.

Läs handboken för att lära dig mer om:

  1. Identifiera KPI:er: Lär dig de åtta grundläggande mätetal varje IT-supportorganisation bör behärska för ökad driftsäkerhet och effektivitet.

  2. Förbättra produktiviteten: Förstå hur dessa KPI:er direkt påverkar din organisations produktivitet och serviceleverans inom utsatta tidsramar och budgetar.

  3. Kontinuerlig förbättring: Upptäck hur kontinuerlig övervakning av dessa nyckeltal kan leda till förbättringar i servicekvalitet och kundnöjdhet.

* Key Perfomance Indicator

Har du en fråga?

Har du en fråga kan du starta chatten eller använda vår kontaktsida så hjälper vi dig.

Ladda ner whitepaper