The Handbook of Essential IT Service Desk Metrics

Denna handbok ger dig åtta grundläggande KPI:er* som alla supportorganisationer bör känna till. Dessa nyckeltal bidrar till att uppfylla grundläggande mål för en IT-helpdesk som driftsäkerhet, organisationens produktivitet samt leverans av tjänster i tid och inom budgetramar.

Genom att övervaka dessa nyckeltal underlättar det för supportorganisationen att säkerställa kontinuerlig förbättring av effektivitet och kvalitet på levererad service.

* Key Perfomance Indicator

Ladda ner
ditt exemplar