servicedesk-plus-dark

Microsoft Teams integration

Hubben för teamwork är nu även en hubb för er ServiceDesk Plus.

ServiceDesk Plus i Microsoft Teams

Microsoft Teams underlättar samarbete i organisationer genom att skapa en delad arbetsyta där användare chattar, träffas, delar filer och får åtkomst till verksamhetsappar. För att möjliggöra maximal effektivitet för dessa digitala arbetsytor är det viktigt att IT- och servicedesk-team alltid finns nära tillhands när problem uppstår.

ServiceDesk Plus On-premises och Cloud är integrerade med Microsoft Teams och utnyttjar Teams som en extra kanal för IT- och verksamhetssupport. Genom denna integration kan användare se sina ärenden och status och chatta med helpdesktekniker. Genom att lägga till en mängd servicedeskfunktioner som incidenthantering till Microsoft Teams gör ServiceDesk Plus att helpdesk-medarbetare  kommer ett steg närmare slutanvändarna. 

microsoft-teams-integration

 

Ärendehantering nära tillhands

Servicedesk-team kan nu integrera incidenthanteringsmodulen för ServiceDesk Plus som en flik i Teams. Detta gör det möjligt för tekniker och slutanvändare att utföra en mängd aktiviteter för ärendehantering inklusive:

 • Skapa nya ärenden med standard- eller anpassade mallar.
 • Plocka upp ärenden eller tilldela dem till andra tekniker.
 • Initiera fjärrsessioner eller inleda möten med slutanvändare genom Microsoft Teams för att diagnostisera incidenter.
 • Lösa och stänga ärenden.
 • Spåra status på ärenden med realtidsuppdateringar och aviseringar.

 

 

microsoft-teams-request-management

Använd Teams vid incidenthantering

Att hantera större incidenter är alltid en utmaning och det kan visa sig vara förödande om en organisation inte vet statusen för en incident. Det är också viktigt att alla möjliga workarounds och lösningar delas snabbt och enkelt med slutanvändare för att undvika upprepade och duplicerade ärenden. Servicedesk-team kan utnyttja konversationer i Teams till att:

 • Tagga relevanta och nödvändiga medlemmar i servicedesken för att få dem att arbeta med uppgifter.
 • Lägg upp regelbundna uppdateringar om varje incident för medlemmarna i en kanal, inklusive servicedesk-team och slutanvändare.
 • Sök och publicera relevanta lösningar från ServiceDesk Plus.
major-incident-managment-microsoft-teams

Hantera ärenden via chatbot

Både servicedesk-personal och slutanvändare behöver olika typer av information om sina ärenden under dess livscykel. Den inbyggda chatboten i Teams gör det möjligt för dem att interagera med ServiceDesk Plus för att hämta information och utföra olika servicedesk-aktiviteter direkt från Teams för att snabbare kunna lösa ärenden. Servicedesk-personal kan utföra aktiviteter som att lägga till anteckningar, godkänna, plocka upp och tilldela ärenden till tekniker samt lösa ärenden i chattfönstret. Listan över chatbot-kommandon inkluderar:

 • Select instance: För att välja ServiceDesk Plus instansen.
 • View all open requests: Visa alla öppna ärenden som teknikern har tillgång till.
 • View my open requests: Visa alla öppna ärenden som tilldelas teknikern.
 • Pending approvals: För att visa alla väntande godkännanden som är kopplade till teknikern, godkänn dem sedan med ett annat kommando.
 • Search request "Search_key": För att söka i en begäran med nyckelord.
 • Create request "subject": Skapa ett nytt ärende med det definierade ämnet.
handling-tickets-through-microsoft-teams-chatbots

Konfigurera Teams med ServiceDesk Plus

Lär dig hur du konfigurerar Microsoft Teams med ServiceDesk Plus och utnyttjar samarbetsappen från Microsoft som en ytterligare kanal för IT- och verksamhetsstöd.

Kom igång med Microsoft Teams integrationen

Behöver du hjälp eller ha några frågor kontaktar du vår support.

Har du en fråga?