IAM-mätvärden: 6 principer för en framgångsrik IAM-strategi

Att identifiera mätvärden för att analysera din Identity and Access Management (IAM) strategi är inte alltid enkelt. Dessa mätvärden ska hjälpa dig att mäta måluppfyllnad, kommunicera affärsvärde, motivera kostnaden för att implementera IAM-lösningar och hjälpa till att tillgodose behoven hos olika intressenter. 

I denna guide får du ta del av:

  • Varför det är avgörande redan i planeringsfasen att definiera mål och identifiera relevanta mätvärden
  • Hur du kan kvantifiera dina identitetsrelaterade kostnader
  • Vilka fördelar får du genom att automatisera statistikrapporteringen
  • Hur man kommunicerar rätt mätvärden och resultat till berörda intressenter

Ladda ned
ditt exemplar