ESM webinar on-demand Email

Kom igång med enterprise service management

För att kunna göra ett bra jobb behöver personalen olika tjänster från IT, HR, ekonomi, fastigheter och andra avdelningar. IT-team har strömlinjeformat sin leverans baserat på beprövad ITSM best practices som ITIL och implementerat servicedeskverktyg för att hantera sina processer. Men det är vanligt att andra avdelningar fortfarande hanterar sina ärenden via e-post. Det gör att det blir en utmaning att leverera tjänster effektivt.

Under detta on-demand webinar visar vi vilka fördelar det finns med ESM och framförallt hur du kan skapa en enhetlig servicedesk i din verksamhet.

I detta webinar får du ta del av:

  • Varför alltfler väljer en enterprise service management lösning
  • Vilka fördelar verksamheten upplever
  • Hur du kan sätta upp en s.k. unified service management platform för hela verksamheten med unika instanser för respektive funktion
  • Hur personalen får tillgång till olika serviceavdelningar från en central självbetjäningsportal

Anmäl dig här