Service management strategier från 10 ITSM-experter

itsm-strategies-ebook

ITSM-strategier för de kommande tre åren

Senaste åren har  många organisationer gått över till en hybrid arbetsplats som görs möjligt av digitala arbetssätt. Detta har påverkat IT:s tillvägagångssätt för att möta stigande krav från den nya företagsvärlden samtidigt som kostnaderna minskar, tjänsteleveransen förbättras och de anställdas produktivitet ökar.

Eftersom organisationer, och IT-ledare i synnerhet, anpassar sina strategier utifrån verksamhetsbehov som påverkas av interna och externa utmaningar och möjligheter är det avgörande att förstå vad andra i deras situation genomför. Att hålla ett öga på vad som händer externt hjälper organisationer att hålla sig uppdaterade med aktuella praxis och möta kraven idag och de kommande åren.

Tio ITSM-experter delar med sig av vad de anser är de viktigaste ITSM (IT Service Management) strategierna de kommande tre åren.

Viktiga tips från e-boken:

  • Förstå kritiska fokusområden för att leverera exceptionell kundservice och förbättra de anställdas produktivitet.
  • Strategiskt planera utbyggnaden av IT-infrastruktur och de resurser som krävs för att möta efterfrågan.
  • Få insikter i branschtrender inom leverans av IT-tjänster och anpassa din organisations behov för att leverera tjänster till kunderna på ett effektivt sätt.

Sophie Danby berättar vad du får ut av e-boken

HubSpot Video

Har du en fråga?

Har du en fråga kan du starta chatten eller använda vår kontaktsida så hjälper vi dig.

Ladda ner e-boken