Korrelerade mätvärden och hur du mäter dem med hjälp av datanalys

correlated-metrics-cover2

Sex helpdesk-mätvärden du inte bör analysera individuellt

Att bygga mätvärden för prestation är lika mycket en konst som det är en vetenskap. Effektiva prestationsmått ger dig en helhetsbild och gör att du kan korrelera och studera graden av inflytande ett mått har över andra. Till exempel är mätvärden som beskriver en helpdeskteknikers produktivitet av liten betydelse om inte dessa mätvärden är korrelerade med den totala arbetsbelastningen.

Den här e-boken beskriver sex mätvärden för helpdesk som du inte bör mäta självständigt samt det rätta sättet att mäta och tolka dem.

 

I den här e-boken kommer du lära dig:

Skapa effektiva prestationsmått

Skapa en uppsättning prestationsmått som förkroppsligar strategiska mål och resultat i linje med din organisations strategi.

Mät helpdeskens effektivitet holistiskt

Få en tydlig förståelse för supportpersonalens och helpdeskens prestationer och få ledtrådar för att driva positivt beteende och uppnå önskade mål.

Leverera kontinuerliga serviceförbättringar

Gör små, snabba och stegvisa förbättringar av prestanda och leverera kontinuerliga serviceförbättringar.

Har du en fråga?

Har du en fråga kan du starta chatten eller använda vår kontaktsida så hjälper vi dig.

Ladda ner e-boken