Förbättrad hotdetektering med UEBA

Hur du minskar risk och förbättrar hot-detektering med User and Entity Behaviour Analytics (UEBA).

how-to-improve-risk-scoring-and-threat-detection

Detta handlar e-boken om

  • Hur anomalidetektering fungerar
  • Hur tekniker, såsom gruppanalys, säsongsvariationer och kartläggning av användaridentitet förbättrar noggrannheten i riskpoängen
  • Hur ManageEngine Log360 hjälper dig att upptäcka anomalier och mildra cyberattacker

Bekämpa cyberhot med integrerad SIEM och UEBA

Cyberattacker är ett växande hot för företag och organisationer, med ett nytt hackningsförsök var 39:e sekund. Attackerna blir alltmer sofistikerade i takt med att cyberkriminella utvecklar nya attacktekniker och anpassar äldre. I ett så allvarligt klimat måste organisationer vara utrustade för att snabbt upptäcka, prioritera och reagera på hot. År 2022 var den genomsnittliga tiden det tog att upptäcka (MTTD) ett intrång 207 dagar, och medeltiden för att begränsa (MTTC) överträdelsen var 70 dagar.

En SIEM-lösning (Security Information and Event Management) integrerad med UEBA-funktioner (User and Entity Behaviour Analytics) hjälper till att få ner din MTTD och MTTC. Med UEBA-funktioner identifierar och spårar en SIEM riskfyllda användare och tillgångar från hela ditt nätverk baserat på deras onormala beteende.

I den här e-boken bryter vi ner hur användarnas och enheters riskabla beteende identifieras med UEBA, en exakt, analysbaserad funktion för upptäckt av avvikelser.

Har du en fråga?

Har du en fråga kan du starta chatten eller använda vår kontaktsida så hjälper vi dig.

Ladda ner e-boken