On-demand

Så kan CIS Benchmarks stärka din sårbarhetshantering

Effektivare sårbarhetshantering

Sårbarhetshantering är av största vikt i varje verksamhet med det primära målet att upptäcka och identifiera de sårbarheter som finns i organisationen och täppa till dem.

CIS Benchmarks ger vägledning om hur organisationer kan utveckla en plan för kontinuerlig utvärdering och spårning av sårbarheter på alla verksamhetstillgångar för att åtgärda brister och minimera möjligheterna för angripare.

I denna inspelade webcast visar vi hur du kan tillämpa CIS Benchmarks på din sårbarhetshantering för att i realtid få koll på sårbarheter som finns på dina enheter och vidta lämplig åtgärder för att snabbt säkra upp dem.

Du kommer lära dig om:

  • Skillnaden mellan CIS Controls och CIS Benchmarks
  • Hur du med hjälp av Endpoint Central kan tillämpa CIS Benchmarks på din sårbarhetshantering:
    • Hur du kan se hur väl du uppfyller CIS Benchmarks
    • Hur du kan åtgärda sårbarheter i din IT-miljö
    • Hur du kan rapportera för regelefterlevnad

I samarbete med

manageengine

 

Talare

Tahir Önal
Inuit
Erik Tjärnkvist
Inuit

Något du funderar på?

Har du någon fråga kan du starta chatten så hjälper vi dig.

Se webcasten nu