Endpoint security funktioner i
Endpoint Central

Överbryggar klyftan mellan endpoint hantering och säkerhet (tidigare Desktop Central).

Endpoint Security add-on till Endpoint Central

Överbryggar klyftan mellan klienthantering och säkerhet

Den största utmaningen för växande organisationer idag är det ökande antalet endpoints. Traditionella antivirus- och säkerhetslösningar är ingen match för säkerhetshålen som dessa enheter utgör för nätverket.

Flera dashboards, agenter och komplexa säkerhetsprocesser skulle orsaka mer förvirring än att skydda nätverket. För att undvika besväret med flera säkerhetslösningar har Endpoint Central nu tillägget Endpoint Security. Endpoint Central med Endpoint Security add-on ger en holistisk säkerhet och hantering av alla endpoints i ditt nätverk.

Sårbarhetsanalys och hotreducering, patch management, webbläsarsäkerhet, applikationskontroll, device control, Bitlocker-hantering, anti-rasomware.

Video introduktion

komplett endpoint hantering och säkerhet

Med endpoint security add-on kan Endpoint Central nu:

 • Skydda ditt nätverk från zero days och andra kritiska sårbarheter med fullständig hot- och sårbarhetsanalys i kombination med patchhantering
 • Minska attackytan genom att identifiera och avlägsna dåliga säkerhetskonfigurationer
 • Säkra webbläsare från skadliga attacker genom att hålla koll på plugins, tillägg som används i ditt nätverk
 • Tillåt åtkomst till endast betrodda eller auktoriserade webbplatser och följ webbläsarens säkerhetsnormer
 • Undvik dataläckage, informationsstöld och insiderangrepp genom att övervaka och begränsa användningen av USB-enheter och annan kringutrustning
 • Skydda känslig information genom att spegla data och spåra filöverföringar
 • Bitlocker: Övervaka och säkerställa dataöverföring via BitLocker-krypterade enheter
 • Öka produktiviteten och blockera applikationer med hög risk genom att svartlista dem. Tillåt endast betrodda applikationer genom att skapa en vitlista dem.
 • Utnyttja endpoint privilege management för att öka säkerheten på applikationer
 • Anti-ransomware för att skydda datan från ransomware-attacker.
ues-clip-500

Endpoint Central endpoint security funktioner

1. Sårbarhetsanalys och hotreducering

Skannar regelbundet alla dina hanterade endpoints för kända sårbarheter, hot samt standard och dåliga felkonfigurationer för att skydda ingångspunkterna mot cyberattacker med vår sårbarhetsbedömning och funktioner för att åtgärda sårbarheterna.

 • Bedömning av sårbarhet: Identifiera och bedöma verkliga risker från en mängd sårbarheter spridda över ditt nätverk
 • Hantering av säkerhetskonfiguration: Håll koll på konfigurationsförändringar och distribuera säkra konfigurationer för att eliminera säkerhetshål.
 • Zero-day-sårbarhetsreducering: Identifiera och avvärja zero-day sårbarheter med förbyggda och testade skript.
 • Härdning av webbservrar: Upptäck och åtgärda utgångna SSL, olämplig åtkomst till webbkatalog och andra webbserverfel.
 • Audit av högrisk-mjukvara: Analysera och avinstallera programvaror som är osäkra, obehöriga eller som inte stöds av leverantören.
 • Antivirusgranskning: Få information om system där antivirus saknas, är inaktivt eller inte uppdaterats.
 • Audit av portar: Övervaka portarna som används och processer som körs och identifiera ej använda portar som kan aktiveras av skadlig programvara eller okända applikationer.

 

2. Patchhantering (patch management)

Automatisera hela patchhanteringsprocessen i ditt heterogena nätverk och håll alla applikationer uppdaterade med vår integrerade uppsättning funktioner för patchhantering.

 • Automatiserad patchhantering: Automatisera alla faser av patchhantering - från skanning, bedömning, distribution och rapportering.
 • Stöd över flera plattformar: Hantera sömlöst alla aspekter av patchhantering för Windows, Mac och Linux.
 • Patchning av tredjepartsapplikationer: Hantera och distribuera patchar till över 850+ tredjepartsapplikationer som Adobe, Java, WinRAR mm.
 • Flexibel distributionspolicy: Anpassa regler för patchdistribution på ett enkelt sätt för att möta dina unika affärsbehov.
 • Testa och godkänna patchar: Skapa testgrupper, testpatcha och godkänn automatisk distribution till produktionsmiljöer.
 • Avvisa patchar/applikationer: Prioritera din distribution genom att neka mindre kritiska patchar, vilka kan rullas tillbaka och återkallas för distribution.
 • Patch compliance: Uppnå 100% patch compliance i alla system genom granskning och återställning av endpoints.

Patchhantering är en del av Desktop Central. När Endpoint Security tillägget är aktiverat finns funktioner för sårbarhets- och patchhantering tillgängliga under fliken Threats & Patches.

 

3. Webbläsarsäkerhet

Webbläsare är förmodligen de vanligaste ingångarna för skadlig kod. Övervaka och genomför säkerhetsåtgärder för webbläsare som används i din organisation med vår uppsättning funktioner för webbläsarsäkerhet.

 • Tilläggskontroll och hantering: Få kontroll över installation och användning av webbläsartillägg och plugins.
 • Webbfilter: Kontrollera åtkomst till internet genom att tillhandahålla eller neka åtkomst till specifika webbplatser.
 • Nedladdningsfilter: Begränsa filnedladdningar från obehöriga webbplatser och se till att personalen surfar säkert.
 • Omdirigering till webbläsare: Omdirigera automatiskt äldre webbapplikationer till äldre webbläsare när de öppnas i en modern webbläsare.
 • Java Rules Manager: Tilldela specifika Java-versioner till webbapplikationer baserat på regler.
 • Webbläsaranpassning: Hantera bokmärken, ställ in standardwebbläsare, konfigurera policyer för att förbättra webbläsarens säkerhet och skräddarsy webbläsarinställningar så att de passar din verksamhets krav.
 • Nedlåsning av webbläsare: Applicera kioskläge med godkända webbplatser och webbapplikationer.
 • Webbläsar-efterlevnad: Upptäck datorns efterlevnadsstatus med säkerhetskonfigurationer.

 

4. Applikationskontroll

Obehöriga applikationer utgör en risk för din organisations säkerhet och produktivitet. Använd vår uppsättning av funktioner för att enkelt styra applikationer genom att svartlista, vitlista eller grålista applikationer.

 • Vitlistning av program: Skapa vitlistor automatiskt genom att ange dina förutsättningar i form av regler för applikationskontroll.
 • Applikationssvartlistning: Begränsa risken för cyberattacker genom att blockera icke-affärsapplikationer och skadliga exekverbara filer.
 • Flexibilitetsregulator: Justera den flexibilitetsnivå som önskas med policyer för applikationskontroll.
 • Endpoint privilege management. Förhindra attacker med eleverade behörigheter genom att tilldela behovsbaserad applikationsspecifik åtkomst.

 

5. Enhetskontroll (device control)

Begränsa kringutrustningen i din organisation och övervaka noggrann filöverföring till och från ditt nätverk med våra noggrant samlade funktioner för enhetskontroll.

 • Enhets- och portkontroll: Kontrollera alla portar och anslutna flyttbara enheter, blockera obehörig åtkomst till din data och övervaka alla enhets- och filåtgärder effektivt.
 • Filåtkomstkontroll: Förhindra dataförlust med strikta rollbaserade åtkomstkontrollpolicyer - ställ in skrivskyddad behörighet, blockera kopiering av data från enheter mm.
 • Filöverföringskontroll: Stoppa ej godkänd dataöverföring - begränsa filöverföringar genom att ställa in maximal filstorlek och typ av fil som kan överföras från en enhet.
 • Lista över betrodda enheter: Skapa exklusiv åtkomst för enheter att komma åt din dator genom att lägga till dem i listan över betrodda enheter.
 • Tillfällig åtkomst: Skapa säker och tillfällig åtkomst för enheter som ska kunna komma åt enheter temporärt.
 • Filskuggning: Säkerställa filer som är involverade i dataöverföringsåtgärder genom att skapa och lagra spegelkopior i lösenordsskyddade resurser.
 • Filspårning: Övervaka filåtgärder i realtid, registrera viktiga detaljer som filnamn och platser tillsammans med datorer, enheter och användare som är inblandade.

 

6. BitLocker-hantering

 • Se till att dataöverföringar endast slutförs på BitLocker-krypterade enheter
 • Övervaka krypteringsstatus för endpoints från en enda konsol
 • Skydda endpoints med eller utan Trusted Platform Module (TPM)

 

7. Anti-ransomware

Skydda din företagsdata från ransomware-attacker med beteendedetektering och omedelbar återställning.

 • Beteendeanalys med stöd av maskininlärning (machine learning)
 • Incidentrespons-teknik
 • Pålitlig återställning av skyddade säkerhetskopior
 • Betrodda körbara filer kan uteslutas för ett smidigt arbetsflöde

Endpoint Central utmärkelser

Endpoint Central har fått flera utmärkelser och är högt rankad på siter som Gartner Peer Insights.

"Gartner recognizes ManageEngine in Magic Quadrant for Unified Endpoint Management Tools."

"IDC MarketScape names Zoho/ManageEngine a Major Player in the UEM industry."

ManageEngine acknowledged as a Strong Performer in The Forrester Wave™: Unified Endpoint Management, Q4 2021.

ManageEngine Endpoint Central

Du hittar mer information om Endpoint Central på produktsidan där du kan testa produkten och boka webbdemo.

Mer om Desktop Central

Kontakta oss så kan vi berätta mer

Du kan även kontakta oss på telefon 08-753 05 10.