Kundcase

Certezza valde ManageEngine Endpoint Central

Certezza valde ManageEngines UEM-lösning Endpoint Central för att förenkla säkerhetsarbetet med klientdatorer.

När Certezza ville förenklacertezza_logo mjukvaruhanteringen både när det gäller inventering och hantering av sårbarheter i sina klientdatorer väcktes intresset för ManageEngines UEM-lösning Endpoint Central. Under en testperiod med noggrann utvärdering visade sig både lösningen och tillverkaren leva upp till förväntningarna. En viktig faktor i valet av lösning var att ManageEngine tar säkerheten på allvar.

Certezza ställer höga krav på säkerheten i sina miljöer. När de för en tid sedan sökte ett nytt verktyg för förenklad inventering av mjukvara och förenklad hantering av sårbarheter i sina klienter väcktes intresset för Inuit och ManageEngines unified endpoint management (UEM)-lösning Endpoint Central. Företaget hade valt ut ett antal verktyg att titta närmare på utifrån personliga erfarenheter och omdömen, däribland Gartners UEM Magic Quadrant. Ett av de första verktygen som Certezza utvärderade var Endpoint Central och lösningen visade sig ha mer funktionalitet än vad som från början eftersöktes.

Certezza valde Endpoint Central för att de såg möjligheten att på ett enklare sätt än tidigare kunna inventera mjukvara och åtgärda sårbarheter i de anställdas datorer även när konsulterna är ute på uppdrag. Det har varit avgörande att ManageEngine tar säkerheten på största allvar."

Endpoint Central – två lösningar i en

Från att initialt ha letat efter ett verktyg för förenklad mjukvaruinventering på klientdatorerna, såg de fördelarna med att via samma verktyg även kunna åtgärda sårbara programvaruversioner. Även om Endpoint Central inte var bekant sedan tidigare, så kände Certezza till Inuit från de säkerhetsseminarier med fokus på Active Directory som flera medarbetare deltagit på.

Att valet till slut föll på Endpoint Central var bland annat för att lösningen passar bra för den konsultverksamhet inom informations- och cybersäkerhet som företaget bedriver. De såg också möjligheten att på ett enklare sätt än tidigare kunna inventera mjukvara och åtgärda sårbarheter i de anställdas datorer även när konsulterna är ute på uppdrag.

För Certezza har det varit avgörande att ManageEngine tar säkerheten på allvar. 

ManageEngine är snabba på att hantera sårbarheter

Samarbetet med Inuit inleddes med en testperiod på ca 1 år. Under den perioden genomförde Certezza ett flertal tester av Endpoint Central, både gällande säkerhet och funktion i lösningen. I de inledande testerna, som Certezzas penetrationstestare genomförde, identifierades ett antal säkerhetsmässiga sårbarheter i verktygets gränssnitt. Bristerna rapporterades till ManageEngine och som CVE:er. ManageEngine agerade snabbt och åtgärdade aktuella sårbarheter. När Certezza senare genomförde nya penetrationstester av verktygets gränssnitt var sårbarheterna åtgärdade av ManageEngine och nya, säkrare ramverk implementerade. Det gav ett kvitto på att både Endpoint Central och tillverkaren levde upp till förväntningarna.

Alla de verktyg som Certezza har testat har innehållit sårbarheter, som också rapporterats till respektive tillverkare och som CVE:er. Av de leverantörer som utvärderades menar Certezza att ManageEngine var den tillverkare som har tagit säkerheten på störst allvar. De var snabbast på att hantera och åtgärda de sårbarheter som rapporterades in. Även när det kommer till funktion möter Desktop Central de krav som säkerhetsföretaget ställer på mjukvaruinventering i klienterna. Detsamma gäller möjligheten att på ett smidigt sätt kunna åtgärda sårbara programvaruversioner.

Flera utvecklingsmöjligheter med Endpoint Central och Inuit

UEM-verktyget kommer att användas i kombination med befintlig endpoint protection för att på ett smidigt sätt säkerställa en fortsatt hög säkerhet i klientdatorerna.

I ett längre perspektiv ser Certezza flera utvecklingsmöjligheter med lösningen och samarbetet med Inuit. Andra användningsområden är installation av nya klienter från OS-mallar och att utöka servicen till användarna vid distansarbete, via exempelvis fjärrstyrning. Då företaget använder Jira ser man även möjligheter med att kunna integrera lösningen med den plattformen. På sikt ser Certezza också en möjlighet att kunna utöka samarbetet med Inuit/ManageEngine med utgångspunkt från att man både är återförsäljare av produkter och erbjuder konsulttjänster inom informations- och cybersäkerhet. 

Om Ceretezza

Certezza är ett oberoende informations- och cybersäkerhetsföretag som erbjuder spetskompetens till näringsliv och offentlig sektor. Visionen är att bygga ett säkert och robust samhälle genom att vara marknadens främsta informations- och cybersäkerhetspartner.
certezza.net

Endpoint Central

ManageEngine Endpoint Central är en UEM-lösning för enhetlig hantering av av datorer, servrar och mobila enheter med patch management, sårbarhetshantering, MDM, software och OS deployment, samt remote support. On-premises och Cloud.

Integrerad endpoint security

Endpoint Central överbryggar klyftan mellan endpoint hantering och säkerhet. Med säkerhetsfunktioner som sårbarhethantering, patchhantering, webbläsarsäkerhet, enhetsstyrning, applikationskontroll och Bitlocker-krypteringshantering för att säkra endpoints från en central konsol.
Läs mer

Utmärkelser

ManageEngine Endpoint Central (Desktop Central) in Gartner Magic Quadrant for Unified Endpoint Management Tool.
DC MarketScape names Zoho/ManageEngine a Leader in the UEM industry.
ManageEngine acknowledged as a Strong Performer in The Forrester Wave™: Unified Endpoint Management, Q4 2021.

Har du en fråga?

Har du en fråga kan du starta chatten eller använda vår kontaktsida så hjälper vi dig.