5 utmaningar inom Active Directory hantering 2021 och hur de kan övervinnas

Pandemin tvingades IT-team att snabbt genomföra förändringar för att möjliggöra distansarbete för sina anställda och säkerställa en fungerande verksamhet.

Nu när organisationer är mer bekväma med det nya normala är det dags för IT att se över sina strategier för att upptäcka om och var de har brister och prioritera sina resurser.

I den här e-boken kommer vi att diskutera:

  • Vilka IT-hanteringstrender Gartner och Forrester spår efter COVID-19
  • 5 AD-hanteringsutmaningar IT-administratörer sannolikt kommer att stöta på 2021
  • Hur du löser dessa utmaningar med ADManager Plus

Ladda ned
ditt exemplar