Varför Zero Trust bör vara en viktig del av din IAM-strategi

Med IT-säkerhet har förtroende alltid varit ett kritiskt element. IT måste aktivera åtkomsträttigheter för användare oavsett plats, enhet eller nätverk.

Genom att använda Zero Trust-ramverket med dess underliggande princip om "Never trust, always verify" kan IT-säkerhetsteam verifiera användaridentiteter innan de ger dem nödvändiga behörigheter.

Zero Trust kompletterar IAM-ramverket (Identity and Access Management) som reglerar identiteten för olika användare och enheter.

Anpassa din IAM med Zero Trust för att:

  • Skydda identiteter med flexibla men säkra autentiseringspolicyer
  • Identifiera obehöriga aktiviteter genom att reglera åtkomsträttigheter
  • Begränsa olämplig åtkomst med least privilege och just-in-time policies
  • Sätt stopp för potentiella ingångar genom att upptäcka och automatiskt ta bort konton utan giltig ägare
  • Upptäck skadlig aktivitet med övervakning av aktiviteter på priviligierade användare

Ladda ned
ditt exemplar