Så stärker du din organisations säkerhet med Unified Endpoint Management

De flesta IT-administratörer har vid något tillfälle frågat sig själva: "Hur uppnår jag och upprätthåller företagets IT-säkerhet?"

Ladda ner denna e-bok för att förstå utmaningarna med att upprätthålla organisationens IT-säkerhet och lära dig hur du kan lösa dessa utmaningar genom att implementera säkerhetsåtgärder, skydda organisationens data, upprätthålla den personliga integriteten samt öka produktiviteten hos personalen.

I denna e-bok får du lär dig mer om hur du:

  • Enkelt hanterar även komplexa IT-miljöer
  • Övervinner utmaningarna med endpoint management
  • Säkrar företagsdata och upprätthåller den personliga integriteten
  • På bästa sätt skyddar IT-miljön mot cyberkriminella

UEM står för Unified Endpoint Management som är ett tillvägagångssätt för att med god överblick hantera alla endpoint-enheter inom en organisation från en central plats.

Desktop Central från ManageEngine är en unified endpoint management lösning som hjälper organisationer att hantera servrar, datorer, mobiler och surfplattor från en central plats.

Ladda ner ditt ex

Why UEM is the key to enterprise IT security.