Top 5 critical alerts you need for IT security

När det gäller incidentdetektering och hur man svarar på dessa kan realtidsvarningar vara skillnaden mellan ett säkert nätverk och ett intrång.

En SIEM-lösning (Security Information and Event Management) kan hjälpa dig att:

  • Periodiskt granska viktig aktivitet på ditt nätverk med audit rapporter.
  • Ta emot realtidsvarningar om händelser som utgör ett hot mot säkerheten.
  • Undersöka och svara på
    säkerhetshot.

Varningar om misstänkta säkerhetshändelser är nyckeln till IT-säkerhet och uppfyllande av compliance förordningar. Men hur vet du vilka händelser som ska övervakas?

Ladda ner vår kostnadsfria handbok för att lära dig om de viktigaste händelserna du behöver spåra och ta emot varningar för.

Ladda ned handboken

Vi skickar även handboken till din e-postadress så du kan läsa den när det passar dig bäst.