Six steps to implementing change management

En kraftfull Change Management funktion hjälper dig att förbättra din IT Service Management och slippa ständiga brandkårsutryckningar. Du kan anpassa din IT-funktion till företagets målsättning och omvandla IT från att vara en tjänsteleverantör till att driva utvecklingen i affärsverksamheten.

En sådan förändring är inte enkel. Change Management är en av de svåraste ITIL-processer att få rätt eftersom det är en ITSM-process som kräver rätt mix av människor, processer och teknik.

I detta whitepaper får du sex steg för att implementera Change Management som fungerar.

 

Ladda ned
ditt exemplar