analytics-dashboard

Self-service analytics for enterprise IT and beyond

Effektiv dataanalys kan ge en positiv påverkan på din organisations resultat med uppemot 20 procent. Organisationer behöver insikt om hur sina interna processer mår för att kunna utveckla och effektivisera processerna. För att kunna förbättra IT-leveransen måste organisationer utnyttja Business Intelligence för att kunna hantera den ökande mängden information.

Välkommen att se detta on-demand webinar där du kommer lära dig hur dataanalys kan hjälpa dig att fatta välgrundade beslut med hjälp av information som genereras från IT service management (ITSM), IT operations management (ITOM) och andra generiska tillämpningar.

I detta on-demand webinar kommer du att:

  • Lära dig att importera och analysera data från ITSM, ITOM och generiska tillämpningar
  • Utforska metoder för att generera rapporter och anpassningsbara dashboards
  • Se en demonstration av ManageEngine Analytics Plus 

Talare


Rakesh Jayaprakash
Technical Support Engineer
Rakesh är en del av produktteamet för Analytics Plus. Han varit på ManageEngine i sex år, med erfarenhet från flera produktområden som nätverks- och applikationsövervakning, ITSM och dataanalys. Han har hjälpt organisationer implementera ManageEngine lösningar och utbildat många IT-team under årens lopp.

Se webinaret
on-demand