Securing Privileged Access in Active Directory

Vi vet alla att våra nätverk är under attack och många anser att anledningen till att attackerna är framgångsrika är på grund av bristen på kontroll av privileged access.

Denna e-bok i Dummies-format hjälper organisationer och IT-admins att fokusera på de viktigaste aspekterna för att säkra s.k. privileged accounts. På bara några sekunder kan förändringar på säkra privileged accounts göras vilket gör dem osäkra igen. Så att säkra dessa konton är bara en del, du måste också övervaka förändringar i dessa konton.

I den här e-boken kommer du att lära dig om:

  • Övervakning av förändringar i privileged accounts
  • Ta emot realtidsvarningar om förändringar i privileged groups
  • Säkra privileged user accounts
  • Skydda administratörskontot
  • Kontinuerlig övervakning av förändringar i servicekonton

Ladda ned
ditt exemplar