The dos, don'ts, and must-dos of password sharing

Lösenord är utan tvekan det främsta målet för hackare idag. Med tiden har cyberkriminella utvecklat olika sätt att stjäla privilegierade lösenord från anställda och IT-chefer. Behovet av att hantera och skydda privileged accounts (privilegierade konton) ökar och det är absolut nödvändigt för IT-team att tillämpa säker lösenordspraxis.

Det största hindret för att skydda privileged accounts är oförsiktig lösenordsdelning mellan anställda och externa partner. Trots att det sker många dataläckor på grund av vårdslös hantering av lösenord ignorerar fortfarande många organisationer behovet av säker hantering av lösenord.

Den här e-boken ger dig en lista över osäkra metoder för delning av lösenord som kan riskera din organisations säkerhet samt den taktik du bör tillämpa för att stärka din organisations IT-säkerhet när det kommer till lösenord.

Detta får du i guiden:

  • En översikt över vanligaste osäkra sätten att dela lösenord.
  • Expert-tips för hur du kan skapa en kultur för säker lösenordsdelning.
  • Hur du använder ett verktyg för lösenordshantering för att effektivt hantera privilegierade lösenord.

Ladda ner denna guide för att lära dig hur du hindrar lösenord att läcka ut ur organisationen.

Ladda ner ditt ex

The essential guide to secure password sharing for enterprises.