7 frågor och svar om sårbarhetshantering

I denna e-bok får du svar på sju grundläggande frågor om sårbarhetsanalys och hantering av sårbarheter, detta för att ge dig en förståelse för:

  1. Varför agentbaserad sårbarhetshantering ger dig en fördel, särskilt när personal jobbar på distans.
  2. Varför månatliga eller kvartalsvisa efterlevnadsbaserade bedömningar endast bör vara ett komplement till kontinuerliga sårbarhetsbedömningar, inte en ersättning.
  3. Varför din sårbarhetshantering är meningslös utan en riskbaserad bedömning.
  4. Vad du behöver för att se bortom CVSS-poäng och verkligen prioritera risker.
  5. Varför du bör använda inbyggd patchning istället för att investera i tredjepartsintegrationer.
  6. Hur du kan försvara din organisation i händelse av nolldagars-sårbarheter och andra situationer där patchning inte är ett alternativ.
  7. Säkerhetsstrategierna du kan implementera förutom patchning för att kompensera den ständigt växande attackytan.

Ladda ner e-boken