Klient och mobil

Desktop Central

Desktop Central är en UEM-lösning för enhetlig hantering av av datorer, servrar och mobila enheter med patch management, MDM, software och OS deployment, samt remote support.

Mobile Device Manager Plus

Med Mobile Device Manager Plus kan du hantera din organisations mobila enheter för att förbättra produktiviteten för personalen utan att äventyra säkerheten.

Patch Connect Plus

Patch Connect Plus hjälper dig att hantera icke-Microsoft-patchar och är ett tillägg till Microsoft SCCM för att distribuera uppdateringar.

Patch Manager Plus

Patch Manager Plus är en komplett patch management-lösning, som hjälper dig att patcha Windows, Mac, Linux och tredjepartsprodukter.

Prism Deploy

Prism Deploy är en enkel och problemfri plattform för programvarudistribution som ger dig kontroll över din datormiljö.

Vulnerability Manager Plus

Vulnerability Manager Plus är en lösning för hot- och sårbarhetshantering med omfattande sårbarhetsskanning och åtgärdshantering av alla endpoints i ditt nätverk.