IT-säkerhet

Cloud Security Plus

Cloud Security Plus erbjuder logghantering för Amazon Web Services (AWS) och Microsoft Azure som ger dig ökad säkerhet med omfattande rapporter, enkel sökfunktion och anpassningsbara varningar.

Cryptshare

Cryptshare gör det möjligt att samarbeta med kunder och partners genom att dela filer och skicka e-post på ett säkert och kontrollerat sätt.

DataSecurity Plus

DataSecurity Plus hjälper dig ta kontroll över din känsliga information genom att övervaka, rapportera och skydda mot såväl interna som externa hot.

EventLog Analyzer

EventLog Analyzer är en SIEM-lösning med logghantering som hjälper dig att öka säkerheten.

Grey Wizard Shield

Grey Wizard är en SaaS-tjänst som skyddar webbplatser, SaaS-tjänster, webbapplikationer och IOT-nätverk mot DDoS-attacker, informationsstöld, BOT:ar och andra hackingförsök.

Key Manager Plus

Key Manager Plus hjälper dig att konsolidera, hantera och övervaka SSH nycklar och SSL certifikat för att förebygga överträdelser och compliance-problem.

Log360

Log360 integrerar logghantering, Active Directory auditing och realtidsvarningar i en homogen SIEM-lösning med user and entity behavior analytics (UEBA).

Password Manager Pro

Password Manager Pro hjälper dig att ge dem som behöver rätt åtkomst till kritiska resurser och loggar även sessioner för ökad säkerhet och compliance.

Patch Connect Plus

Patch Connect Plus hjälper dig att hantera icke-Microsoft-patchar och är ett tillägg till Microsoft SCCM för att distribuera uppdateringar.

RansomCare

RansomCare agerar skyddsnät bakom din nuvarande säkerhetslösning och fångar upp, isolerar och förhindrar utbrott av ransomware i er organisation.

Secure Email Gateway

Secure Email Gateway ger komplett e-postsäkerhet med synlighet för alla attackvektorer i kombination med granulär policy- och innehållsfiltrering.

Vulnerability Manager Plus

Vulnerability Manager Plus är en lösning för hot- och sårbarhetshantering med omfattande sårbarhetsskanning och åtgärdshantering av alla endpoints i ditt nätverk.