Helhetstäckande cybersäkerhetsplattform

WithSecure (F-Secure) Elements låter dig managera alla dina säkerhetsbehov från en enda konsol samt ger dig den tydlighet, flexibilitet du behöver för att anpassa dig till förändrade hot.

Förvandla komplexitet till klarhet

WithSecure Elements är en molnbaserad plattform som levererar allt från sårbarhetshantering och samarbetsskydd till klientskydd, samt detection & response, de enda fyra elementen du behöver för att täcka hela värdekedjan för säkerhet – allt är klart synligt och enkelt att managera från en enda säkerhetskonsol.

Förvandla komplexitet till klarhet

Se det viktigaste samlat i en dashboard

Elements lägger allt du behöver i en enda dahsboard, inklusive tillgångsprioritering, sårbarhetsidentifiering, patchhantering, incidentdetektering och mer. Så att  ni alltid har en fullständig bild av era kritiska sårbarheter och full översyn över er situation.

Se det viktigaste samlat i en dashboard

Data delas mellan olika lösningar

Lösningarna i Elements delar data automatiskt, vilket innebär att när ett intrång eller ett problem upptäcks i ett område kan åtgärder automatiskt inledas i andra lösningar som du använder. Det innebär färre misstag, färre missade möjligheter och ökad säkerhet.

Data delas mellan olika lösningar

Varför Elements?

Lägre risk för cyberintrång

En helhetssyn på cybersäkerhet innebär att du är helt skyddad, med en minskad risk för cyberintrång.

Mindre kaos & ökad produktivitet

Enhetlig cybersäkerhet innebär enklare licensiering, mindre administration och högre produktivitet och samtidigt ökar företagets cybersäkerhet.

Lägre kostnader med molnbaserad managering

Molnbaserad managering innebär inga ytterligare serverinvesteringar. Uppdateringar hanteras automatiskt, vilket ger dig den högsta skyddsnivån.

Signa upp och testa i 30 dagar

Signa upp för att testa i 30 dagar. Vi bjuder på support under utvärderingsperioden.

Fyll i dina uppgifter för att komma igång.

Upptäck riktade attacker med AI

Broad Context Detection är en funktion som tillämpar beteende-, ryktes- och stordata-analyser i realtid med maskininlärning för att automatiskt placera detektioner i ett större sammanhang, Se mer i videon.

Vill du läsa mer om Elements?

Läs mer i broschyren

Boka demo

Fyll i formuläret för att boka en webbdemo med en av våra specialister.