Managing and Securing Mobile Devices

Alla förlitar sig på sina mobila enheter i sitt arbete. Det gör att mobila enheter är ett attraktivt mål för cyberkriminella som vill komma över informationen på dessa enheter. Därför är det viktigt att organisationer tillämpar en som kräver en genomtänkt och robust hantering av sina mobila enheter.

Denna e-bok ger dig vägledning på vad du bör tänka på när det kommer till att hantera och säkra era mobila enheter. Du får en modern och holistisk förståelse för mobile device management och dess säkerhetsaspekter.

I denna e-bok kommer du lära dig om:

  • Hantera en blandad mobil miljö
  • Att ta itu med dagens mobila säkerhetsutmaningar
  • Integrering av BYOD och företagsägda enheter
  • Bästa hanterings- och säkerhetspraxis

 

Ladda ner ditt ex

Managing and Securing Mobile Devices for Dummies.