Microsoft 365 hantering och rapportering

Effektivisera hanteringen och rapporteringen samt höj säkerheten i Microsoft 365 och Office 365.

Med olika system kommer olika behov

Microsoft 365 blir allt vanligare i dagens verksamheter och då uppstår ett behov av att kunna hantera och rapportera händelser, både i Microsoft 365 men också i SharePoint, så att man kan säkerställa att systemet fungerar som det ska.

Ta kontroll över din Microsoft 365-miljö

Våra lösningar låter dig spåra användaraktiviteter i bland annat Office 365, Exchange Online, Azure Active Directory och OneDrive for Business, samtidigt som du också kan hantera flera användare, brevlådor, grupper och licenser åt gången. Dessutom hjälper de dig att höja säkerhetsnivån i din Microsoft-miljö.

Kontakta oss