Business Intelligence för IT

Visualisera data för att få den insikt som behövs för att optimera din IT.

Noll inblick med data som lagras I silos

Många företag använder ofta flera olika IT-lösningar, som tyvärr sällan stöttar snabba och korrekta beslut. Problemet är att verktygen skapar data som lagras i silos, och detta gör det svårt att ta fram information som kan ge inblick i företagets resultat.

Analysera och skapa tydliga rapporter

Med våra Business Intelligence-lösningar för IT kan användarna både göra tvärsnittsanalyser av diverse olika datakällor, samt skapa rapporter och dashboards som innehåller diagram, widgets, KPI-tal och pivottabeller.

Kontakta oss