Active Directory Management

Rapportering, övervakning, säkerhet, auditing samt identitets- och åtkomsthantering i Windows-miljöer.

Effektivisera arbetet med våra smarta lösningar

Att hantera Active Directory, Exchange, Microsoft 365 och SharePoint har sina utmaningar. Med hjälp av våra smarta lösningar kan er organisation både effektivisera sitt arbetssätt och frigöra tid för såväl IT-ansvariga som annan personal.

Smidiga funktioner och större frihet

Med våra Active Directory lösningar kan ni både övervaka förändringar och delegera ansvar till rätt personer. Dessutom kan ni automatisera backuper och återställa hela, eller delar av, ert Active Directory. Allt för att göra verksamheten säkrare och mindre sårbar.

Kontakta oss