Identifiera interna hot
med hjälp av AI

En användare producerar ca 80 000 events per dag, samtidigt ska du med hjälp av denna data försöka identifiera intrång i er infrastruktur. Detta innebär en enorm utmaning för IT.

I detta inspelade webinar tittar vi på hur vi redan idag med hjälp av artificiell intelligens (AI) och machine learning (ML) kan identifiera interna säkerhetshot och minimera risken att data hamnar på villovägar.

Öppna i YouTube

Presenteras av Erik Tjärnkvist, Product Manager på Inuit.

Resurslänkar:

Nyfiken på UEBA?