Financial services threat landscape report 2021

Detaljerad analys av de senaste hoten och hur de utvecklas.

Under de senaste två åren har det skett en snabb ökning av cyberkriminalitet som riktar sig mot finansiella organisationer.

Ransomware utgör den största risken för finansiella organisationers operativa motståndskraft. Men hotvektorer är olika och det finns många andra risker kvar ha i åtanke. 

Supply chain-risk är ett nyckelområde som finanssektorn måste ta itu med eftersom cyberkriminella grupper alltmer utnyttjar nationalstatens aktörer.

Inkonsekventa strategier för övergång till molnet, bristande Detection & Response och brist på kompetens utgör ytterligare utmaningar för organisationer att säkra sina molnmiljöer.

Läs denna rapport från F-Secure för att:

  • Få en analys av dessa viktiga teman och hot, baserat på interna och externa data och vår kunskap från våra experter 
  • Förstå hur den senaste banktekniken kan utsätta finansiella tjänster för större risker

Ladda ner här