De sju mätvärden som saknas i de flesta dashboards för agil projekthantering

Dashboards för agil projekthantering har flera mätvärden för att spåra projekt, hantera releaser, användarproduktivitet, kodgranskning och kvalitetskontroll. Vissa av dessa mätvärden är bra för att spåra framsteg men de hjälper inte alltid för att förbättra effektiviteten eller lyfta fram grundläggande processfel. Vet du till exempel hur exakta dina sprintberäkningar är eller hur väl ni följer projektplanerna?

Ladda ner vår e-bok för att upptäcka sju viktiga mätvärden som saknas i de flesta dashboards för agil projekthantering.

Ladda ner e-boken

The seven missing metrics in your agile project management dashboard.