Disrupting the cybersecurity kill chain
by detecting domain reconnaissance

Att härda säkerheten för ditt nätverks yttre försvar är av stor vikt men det finns ett förberedande steg i många attacker att ha i åtanke: LDAP-rekognosering eller domain recon.

Domain recon innebär att undersöka och identifiera de kritiska eller utsatta delarna i en organisations nätverk, vilket kan hjälpa en angripare att planera sina nästa drag och rikta sina attacker.

I denna e-bok får du ta del av:

  • Vad är LDAP-rekognosering och hur används det av angripare?
  • Scenarier ur verkligheten om hur användare utan privilegier kan utföra recon och hur det kan orsaka ett omfattande säkerhetsintrång.
  • Hur du kan upptäcka rekognoseringsförsök i realtid och eliminera risken för dataintrång.

Ladda ned
ditt exemplar