Ten security controls for effective cybersecurity

Hotet för cyberattack fortsätter att växa för både datorer och mobila enheter. Vad alla företag kan göra för att skydda sig är att se till att de har vidtagit åtgärder för att förhindra dessa attacker.

Denna infographic är baserad på den senaste IT-säkerhetsstatistiken och innehåller tio säkerhetsåtgärder som organisationer bör tillämpa.

Denna infographic hjälper dig att bättre förstå dessa tio kritiska säkerhetsåtgärder.

Ladda ner
infographic