Guide för att bygga en
IT-självbetjäningsportal för ditt universitet eller din skola

Teknik blir snabbt en integrerad del av utbildningssystem och praxis och IT-personal förväntas vara föregångarna till denna digitala transformation.

Denna guide är utformad för att hjälpa IT-team på universitet och skolor att bygga en självbetjäningsportal som kan fungera som en inkörsport för att ge studenter rätt tillgång till de resurser de behöver.

Med processer, arbetsflöden och best practices inspirerade av ledande universitet kan denna guide ge dig idéer för hur du kan bygga en effektiv självbetjäningsportal för ditt universitet eller din skola.

Ladda ner ditt ex

The 5-step guide to building an IT self-service portal that works for your university