IT-säkerhet

Privileged identity management stärker organisationers skydd mot identitetsstölder och säkerhetshot

 

PIM-banner

För att stärka organisationers säkerhetsskydd mot det växande hotet från identitetsstölder har vår tillverkare ManageEngine tagit fram en privileged identity management (PIM) lösning genom att integrera sin SSH-nyckel och SSL-certifikathanteringsprogram, Key Manager Plus, med sin lösning för privileged account management, Password Manager Pro 

IT använder vanligtvis både lösenordsbaserade och nyckelbaserade autentiseringsmetoder för att validera privilegierade åtgärder som fjärråtkomst och känslig dataöverföring. Som ett resultat är de flesta IT-miljöer fulla av otaliga privilegierade konton, digitala nycklar och certifikat. Dessa privilegierade identiteter bildar en skydd kring kritiska servrar och andra IT-tillgångar. Med hotet om identitetsstöld, har behovet av att skydda privilegierade identiteter, liksom kontroll och revision av användningen fått stor betydelse. Organisationer är vanligtvis tvungna att använda flera verktyg för att hantera olika typer av identiteter, men med en omfattande lösning för privilegierad identitetshantering kan denna uppgift underlättas.

"Det är inte ovanligt att organisationer har dålig koll på vilka som har access till deras system då många av de konton som används är delade med konsulter, personal eller tidigare anställda."

En annan stor huvudvärk är hantering av certifikat och nu finns äntligen en enhetlig lösning som möjliggör gemensam hanteringen av certifikat och privilegierade konton.

Få kontroll över privilegierad åtkomst med en enhetlig PIM-lösning

Med Password Manager Pro har ManageEngine hittills fokuserat på att erbjuda företag en djupgående lösning för att styra, hantera, övervaka och granska hela livscykeln för privilegierade konton och deras åtkomst. Genom att integrera med Key Manager Plus står Password Manager Pro nu rustad för att IT-team ska stärka sin kontroll över användningen och hanteringen av digitala nycklar och certifikat. Detta hjälper företag att enkelt implementera rekommenderade säkerhetsmetoder för alla privilegierade identiteter från ett användargränssnitt.

Integrationen förser användargränssnittet i Password Manager Pro med dedikerade ytor för hantering av SSH-nycklar och SSL-certifikat inklusive:

  • Automatisk SSH- och SSL-identifiering: Identifiera SSH-nycklar och SSL-certifikat som distribueras i nätverket. Konsolidera alla identifierade enheter och lagra dem i Password Manager Pros säkra arkiv.
  • Dashboard för nyckelhantering: Använd en ny dashboard som visar rapporter och diagram för att ge en helhetssyn av SSH-nycklar och SSL-certifikatanvändning, kommande certifikatutgång mm.
  • Centraliserad nyckelfunktion: Skapa nya offentliga och privata nyckelpar och associera privata nycklar med sina användare. Rotera nyckelpar regelbundet. Få en helhetssyn av relationerna mellan nycklar och användare i hela organisationen.
  • Skapande av certifikatsigneringsförfrågningar (CSR): Centralt kontrollera CSR-processer. Få färdiga CSR-datafiler att skickas till certifikatutfärdare (CA) för att få nya certifikat. Ta emot varningar när certifikaten håller på att löpa ut.
  • Integration med Let's Encrypt: Möjliggör för slutanvändare att förvärva, distribuera, förnya och återkalla SSL-certifikat för offentliga domäner genom en integration med den välkända öppna certifikatutfärdaren Let's Encrypt.
  • SSL vulnerability scanning: Skanna alla SSL-certifikat i arkivet samt på servrar för att identifiera OCSP-återkallade certifikat och SSL-konfigurationer som är utsatta för sårbarheter.
  • Flagga SHA-1-certifikat: Flagga certifikat som använder den osäkra SHA-1 hashing-funktionen och uppmana administratörer att återkalla dessa certifikat och skapa nya.

För mer information om ManageEngines privileged identity management lösning besök denna sida där du även kan utvärdera lösningen. Är du kund på Password Manager Pro kan du ladda ned en testversion av Key Manager Plus add-on.

Erik Tjärnkvist

Erik brinner för affärsutveckling, försäljning och ledarskap. Skriver om lösningar och utmaningar både från ett tekniskt och affärsstrategiskt perspektiv som ni som organisation står inför.

erik.tjarnkvist@inuit.se

Prenumerera på bloggen

Håll koll på senaste nytt genom att prenumerera. Vi levererar nyheterna direkt i din inkorg!