UEM - MDM Verksamhetsnytta

Mobilteknik som räddar barns liv

rapidFTR_250

Det finns många orättvisor och många människor som far illa och aldrig får en ärlig chans. Det finns de som har det svårti Sverige och som kämpar för att få ihop till mat för dagen eller tak över huvudet, men de flesta här har en levnadsstandard som människor i utvecklingsländer skulle göra vad som helst för att uppnå. I utvecklingsländer där levnadsförhållanden är svåra och ytterst osäkra kan små medel hjälpa för att folk skall överleva och få ett drägligare liv. Senaste tiden har vi blivit påminda om hur sjukdomar som Ebola sprids snabbt och hur brutala konsekvenser det kan få med brist eller avsaknad av läkarvård. En annan sjukdom som aktualiserats nyligen är HIV som Musikhjälpen samlade in pengar till i direktsändning dygnet runt under en hel vecka. Jag tycker det är ett enastående initiativ som engagerar och ökar förståelsen för problemet.    

17 000 barn under fem år dör varje dag

Varje dag dör 17 000 barn under fem år i världen och över hälften dör redan under sin första månad, enligt UNICEF. Därför är det viktigt att jobba för att ge alla barn en rättvis start i livet så de har en ärlig chans att växa upp. 2015 stödjer Inuit UNICEF:s katastrofarbete runtom i världen där de drabbade barnen förses med vatten, mat, tak över huvudet och läkarvård samt att de skyddas mot våld och övergrepp. Barnkonventionen är grunden för UNICEF:s arbete vilket innebär att de kämpar för alla barns rätt att få sina grundläggande behov och rättigheter uppfyllda. 

Mobilteknik räddar barns liv

Du kanske inte känner till att UNICEF utvecklar mobilteknik som används i utvecklingsländer för att rädda barns liv. Vård- och katastrofpersonal använder idag mobilen för att registrera nyfödda, skicka sjukjournaler och återförena familjer. Det bygger på fyra olika mobiltekniker som utvecklats av UNICEF och jag tänkte berätta lite mer om dessa: 

  • RapidSMS är en mobilteknik som gör det möjligt för vårdpersonal på landsbygden att snabbt registrera gravida kvinnor. Information skickas via SMS till vårdcentral eller läkare och personalen kan på så vis ställa frågor och få svar. Genom att de kan få svar på några minuter räddar det liv på både barn och kvinnor.

  • Mobile VRS (Mobile Vital Records System) påminner om RapidSMS och togs fram för födelseregistrering i Uganda, vilket låg på 30 procent 2010 och ett par år senare stigit till 50 procent, och målet för 2014 är att nå 80 procent. Om ett barn inte blir registrerat vid födelsen kan det innebära begränsade rättigheter för honom eller henne under resten av livet. Tekniken används även för ändamål som att registrera undernäring eller för att förbättra diagnostiseringen av hivpositiva nyfödda.

  • RapidFTR (Rapid Family Tracing and Reunification) används i katastrofarbeten för att hitta och återförena familjemedlemmar efter naturkatastrofer. Genom att samla in foton och uppgifter om ensamma barn via mobilen och göra dessa tillgängliga i en gemensam databas underlättar det sökandet efter släktingar.

  • U-report är ett annat intressant projekt som gör det möjligt för unga i utvecklingsländer att göra sina röster hörda via mobiltelefoner. T ex är det 258 000 unga i Uganda som har tillgång till systemet för att besvara frågor och undersökningar om ämnen som hur man kan ta sig ur fattigdom och bevara fred. Det positiva där är att beslutsfattare har börjat lyssna och agera utifrån resultaten. 

Dessa mobila tekniker räddar liv varje dag och skapar bättre förutsättningar för utsatta barn. 

Så jag avslutar med en fråga att fundera på. Vilken ny teknik tror du skulle skapa bättre förutsättningar för utsatta barn?

Utforska våra lösningar för mobila enheter

 

 

Markus Arvidsson

Markus brinner för teknik som skapar värde för verksamheten. Han delar med sig av intressanta artiklar, lyfter fram specialister inom olika områden samt reflekterar om säkerhet och smarta IT-system.

markus.arvidsson@inuit.se

Prenumerera på bloggen

Håll koll på senaste nytt genom att prenumerera. Vi levererar nyheterna direkt i din inkorg!